top
Please update your Flash Player to view content.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština obeležio je 10.decembar. Međunarodni dan ljudskih prava, deljenjem prigodnih letaka sugrađanima i diskutovanjem o trenutnoj situaciji u Gradu. Građane smo upoznali sa osnovnim činjenicama koje su vezane za ovaj dan.
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima:
"Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada i na zaštitu od nezaposlenosti. (2) Svako, bez ikakve razlike ima pravo na jednaku platu za jednaki rad. (3) Svako ko radi ima pravo na pravednu i zadovoljavajuću naknadu koja njemu i njegovoj porodici obezbeđuje egzistenciju koja odgovara ljudskom dostojanstvu i koja će, ako bude potrebno, biti upotpunjena drugim sredstvima socijalne zaštite. (4) Svako ima pravo da obrazuje i da stupa u sindikate radi zaštite svojih interesa."

Crna hronika:

• Oko 180.000 radnika ima “rupe u stažu”.
• Poslodavci duguju Fondu za penzijsko i in­validsko osiguranje 1,2 milijarde evra, od kojih je 10% nenaplativo.
• Poslodavci duguju Fondu za zdravstveno osiguranje oko 88,6 milijardi dinara.
• Država, kao najveći poslodavac, ne poštuje za­kon i ne uplaćuje pripadajuće poreze i dopri­nose.
• Bez plate godinama radi više od 50.000 ljudi.
• Oko 80.000 zaposlenih više od 6 meseci nisu primili zaradu.
• Svaki četvrti zaposleni prima minimalnu za­radu i to neredovno.
• Poslodavci nezakonito radno angažuju mla­de ljude “na lizing”, izrabljujući ih za zarade niže od minimalca. Ministarstvo to zna a ćuti.
• Radnici su stalni gubitnici, a poslodavci i politička elita dobitnici, koji uživaju sve privilegije i bogate se.
• Najgori smo u regionu po položaju radnika i uslovima rada radnika - konstatovao je Svetski ekonomski forum.
• Građani Srbije tonu u siromaštvo. Standard je u odnosu na 1980. godinu pao za 80 odsto.
• Oko 630.000 građana traži pomoć od centara za socijalni rad.
• Oko 1.000.000 građana je siromašno. Broj dece ugrožene siromaštvom se povećava.
• Sada kažu: ”Kapital i profit su na prvom mestu!”. U predizbornoj kampanji obećavali su: ”Građani su na prvom mestu!”.
• U četiri rangirana područja - obrazovanje, zdravstvo, zaposlenost i okruženje Srbija je najgore prošla sa 85. pozicijom od 122 rangirane zemlje. Srbija se našla iza svih bivših republika SFRJ.
• Po spoljnjem dugu Srbija uz još 3 zemlje predstavlja dno Evrope.
• Srbija se nalazi na mapi neuspešnih država.
• Srbija se nalazi na 92. mestu indeksa ne­uspelih država u svetu.
• Srbija je jedna od najneuređenijih država i nalazi se na 83 mestu.
• Srbija ima najgore puteve u Evropi, ispred nas su čak Zambija i Gvinea Bisao.
• Srbija ima preko 1 milion nepismenih.
• Inflacija je u rangu afričkih zemalja.
• Srbija je od 220 zemalja sveta, druga na listi odlazaka mladih mozgova, odmah po­sle Gvineje Bisao.
• Srbija je po uslovima poslovanja na 93. poziciji od 134 zemlje.
• Po stopi nezaposlenosti Srbija se od 200 zemalja nalazi na 163. mestu.
• Po visini godišnje inflacije Srbija je na 165. mestu, i ponovo, u društvu afričkih ili nerazvijenih azijskih zemalja.
• Prednjačimo i po broju zahteva za azil. Gori su samo Nigerija, Iran, Pakistan, Gruzija.

Od nas traže:

• Da radimo bez naknade i da eventualno još doplatimo poslodavcu za svoj rad.
• Da nam daju otkaz, kad god im padne na pamet.
• Da nas ponižavaju kao radni­ke i ljudska bića.
• Da nam produžavaju do bes­konačnosti rad na određeno vreme.
• Da nam se “ukinu” sve naknade iz rada.
• Da nas iznajmljuju kao automo­bile - rentakar radnik.
• Da radimo do smrti kako bi oni uštedeli sredstva u budžetu i abolirali poslo­davce koji krše zakone i ne uplaćuju doprinose za PIO.

Zašto ćutimo?

• zašto se u srbiji ne poštuju osnovna ljudska prava?
• dokle će ići prodaja srpskih radnika za novi kredit mmf-a i svetske banke
• vladi je lako da prodaje tuđu kožu!
• paketom antiradničkih zako­na, koje sprema vlada srbije, ide se na ruku isključivo brutalnoj pohlepi krupnog kapitala!
• stop nasilju nad radnim zakonodavstvom!
• stop nasilju nad sopstve­nim narodom!

Zahtevamo:

•Da primamo zaradu za svoj rad i živimo život dostojan čoveka.
•Da na radu budemo tretirani kao ljudska bića.
•Da nas ne tretiraju kao robu i kao trošak.
•Da poslodavci krivično odgo-varaju kad prekrše zakon i ne isplaćuju zarade.
•Da inspekcija i sudstvo rade po zakonu, a ne po partijskojdirektivi.
•Da se teret nepoštovanja zakona od strane poslodavaca i tajkuna ne svaljuje na leđa zaposlenih i građana, već da svako nosi svoj deo odgovornosti, u skladu sa zakonom.
•Da nam deca ne odlaze u inostran­stvo u potrazi za poslom.
•Da se trudnoća ne tretira kao bolest već kao napredak države!

bottom