top
Please update your Flash Player to view content.
Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, zajedno sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, a u saradnji sa Američkim centrom za međunarodnu radničku solidarnost (AFL-CIO Solidarity Center), sprovode program obuke sindikalnih aktivista u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu. Deo ovog programa čine i aktivnosti u šest gradova u Srbiji i svim skupovima prisustvuju i predstavnici obe sindikalne centrale.
U Novom Sadu, 09. juna 2022. godine održan je seminar za sindikalne aktiviste, posvećen aktuelnom stanju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Na seminaru su, pored predstavnika dve centrale, aktivnosti, izazove i planove instutucija nadležnih za oblast bezbednosti i zdravlja na radu izneli i Miodrag Loncović iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i dr Ljiljana Stojšić, načelnica Odeljenja inspekcije rada Novi Sad. O značaju medicine rada u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu govorio je profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Petar Bulat.

bottom