top
Please update your Flash Player to view content.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada Vladimir Gvozdenović smatra da bi se, ukrupnjavanjem granskih sindikata i teritorijalnog oblika organizovanja, na najboli način sprovela reforma Saveza samostalnih sindikata Srbije.
„Smatram da bi, u cilju boljeg i efikasnijeg rada našeg sindikata, trebalo ukrupniti granske sindikate, tako da se njihov broj svede na oko 15, kao što je to svuda u svetu, kao i da se teritorije udruže, s obzirom na to da pojedini sindikati i teritorije, zbog raznih problema, nisu više u stanju da budu servis našim članovima“, precizirao je Gvozdenović.

On je, u intervjuu za sajt Saveza samostalnih sindikata Srbije, istakao neophodnost i granskog i teritorijalnog načina organizovanja, „uz podelu odgovornosti i nadležnosti, kao i međusobno poštovanje“.

Ali, kako bi pratili nove izazove i uspešno se borili sa promenama na tržištu rada, prouzrokovanih novom industrijskom revolucijom, robotizacijom i digitalizacijom, potrebno je sprovesti reformu organizacije. A, dok se to ne desi, neophodno je da svi poštujemo Statut Saveza koji je donet na Kongresu, a da se istovremeno razgovara o problemima i menja ako nešto nije dobro.

„Mi nemamo problem sa Statutom, već sa neodgovornim pojedincima koji sebi daju za pravo da nepoštuju najvažniji akt organizacije“.
Gvozdenović je, kao primer, naveo nekoliko slučajeva tužbi, među kojima je presuda Apelacionog suda koja potvrđuje da su sindikalne organizacije obavezne da poštuju Statut Saveza, bez obzira što njihovi granski sindikati nisu uskladili svoje akte sa Statutom krovne organizacije, što su bili u obavezi nakon 180 dana od njihovog donošenja“.

„Kada osnivamo nove sindikalne organizacije, mi insistiramo na poštovanju Statuta Saveza i oko toga nema razgovora. Međutim, problemi se javljaju kada pojedine kolege iz granskih sindikata blagonaklono gledaju na nepoštovanje Statuta i neplaćanje članarine pojedinim oblicima organizovanja, neshvatajući da jedan izuzetak postaje pravilo i da će se ubrzo ta lista neplaćanja proširiti. Na sreću, takvih je pojedinaca sve manje i mi sa velikim brojem kolega iz granskih sindikata nemamo probleme“, naglasio je Gvozdenović.

Govoreći o saradnji sa Savezom, prvi čovek novosadskog sindikata ističe da je ona odlična i profesionalna.
„Bili su nam od pomoći kada god smo je i zatražili, počev od mišljenja i tumačenja stručnih službi, pa sve do bržeg i lakšeg prolaza do pojedinih ministarstava“, naveo je Gvozdenović, podsetivši i na veliku podršku i pomoć Saveza i predsednika Orbovića prilikom dešavanja u JKP „Informatika Novi Sad“.

Takođe, veliku pomoć imamo od međunarodnog odeljenja Saveza, koje nas spaja sa ljudima koji su ispred stranih kompanija zaduženi za otvaranje svojih firmi i pogona na našoj teritoriji, što nam, nakon preporuka svetskih sindikalnih organizacija, praktično otvara vrata ulaska našeg sindikata u te firme.

Gvozdenović je istakao i dobru saradnju sa Savezom samostalnih sindikata Vojvodine, „sa kojim zajednički delimo muku oko održavanja naše zgrade koju, iako je pod zaštitom države, sami održavamo bez ikakve pomoći Republike i grada“. Zahvaljujući Sindikatu Vojvodine smo dobili i projekat sa Međunarodnim centrom „Olof Palme“, koji je nam pomogao u radu, zaključio je Gvozdenović.

Preuzeto sa sajta SSSS

bottom