top
Please update your Flash Player to view content.
Vreme kada će se naš glas čuti i sindikati postati relevantan sagovornik sigurno će doći, a do tada moramo da sačuvamo organizaciju kako bi, kada to vreme dođe, omogućili našem radniku da postane dostojanstven stvaralac nove vrednosti, a ne potrošna roba, izjavio je predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada Vladimir Gvozdenović.

On je, u intervjuu za sajt Saveza samostalnih sindikata Srbije, rekao da, s obzirom na to da živimo u vreme neoliberalnog kapitalizma, „koji guta sve oko sebe“, ne treba da gubimo veru u sindikalizam i da svaki uspeh za nas treba da bude veliki.
„Mi smo, ma kako bili nezadovoljni sobom, ipak jedini koji pokušavamo da zaštitimo radnike, bez nekog oslonca na političke partije, koje se više ne bore za ideologiju već za partijski plen“, naglasio je Gvozdenović.
Dok države u kojima je nastao sada pokušavaju da odustanu od neoliberalnog kapitalizma ili da ublaže njegove efekte nekim državnim intervencijama, Srbija slepo nastavlja da ide tim pogrešnim putem i, u trci sa zemljama u okruženju, nudi jeftinu radnu snagu i daje donacije u novcu i onako već prebogatim vlasnicima kapitala.
Gvozdenović smatra da će do promena u svetu i do nove preraspodele kapitala sigurno doći, u čemu će najverovatnije prednjačiti zemlje u kojima je taj kapitalizam i nastao, dok je naša zemlja „suviše mala da bi uticala na te tokove“.

Ali, zato sindikat, prema njegovim rečima, mora i može da utiče na unutrašnje tokove i da zaustavi dalju eroziju radničkih prava, kao i da pronađe način da zaštiti svoje sindikalne predstavnike u firmama, koji neretko odustaju od tog teškog posla u strahu od posledica.
„Kod nas, nažalost, o svemu se pitaju NALED, Savet stranih investitora, Američka privredna komora..,tako da očekujem da će se nastavi sa tendencijom smanjivanja prava radnika“.
„To će se videti i prilikom donošenja novog zakona o radu, u kojem će, kako predviđam, na tapetu biti radno vreme, s obzirom na to da poslodavci, praktično, vode duple knjige, jednu zakonsku, a drugu nezvaničnu po kojoj isplaćuju radnike ’na crno’“.
„Njihova je želja da se, jedan na jedan, dogovaraju sa radnikom, da nema ograničenja za rad, da nema pauze za topli obrok i slično. I na tome će insistirati te strane organizacije, koje zastupaju veliki kapital, kojem je najvažniji profit“.
Gvozdenović smatra da nepostojanje granskih kolektivnih ugovora na nivou Srbije predstavlja veliki problem, jer bi se na njih „naslonili“ kolektivni ugovori u preduzećima.
„Utisak je da je sindikat nepoželjan, da su nepotrebni kolektivni ugovori i da je dovoljno sve regulisati pravilnikom o radu. Poslodavac nastoji da sa radnikom, jedan na jedan, reguliše uslove u kojima on diktira uslove i radnik u tom slučaju nema šanse da se izbori za svoja prava“.
„Zato moramo da se sindikalno organizujemo, jer bez sindikata nema kolektivnih ugovora, a bez njih nema boljih uslova rada i boljih zarada“, rekao je predsednik novosadskog sindikata.
U tom cilju, SSSS treba da istraje da se izmeni član 257 Zakona o radu, koji govori o kolektivnom ugovorima, a čijom primenom je praktično obesmišljeno kolektivno pregovaranje.
I najavljenim izmenama Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima se, takođe, urušavaju radnička prava. Njima se u potpunosti ukidaju osnovna prava radnika iz radnog odnosa, dovodi u besmisao postojanje Zakona o radu i većina radno angažovanih pretvara u trajne sezonske, odnosno povremen radnike, ukazao je Gvozdenović.
„Takve izmene su za nas neprihvatljive, pogotovo proširivanje delatnosti koje će doći pod udar tog zakona, poput građevine i ugostiteljstva, što može dovesti do ukidanja rada na neodređeno i određeno radno vreme“, kazao je Gvozdenović, dodavši da ovaj zakon ima smisla samo u poljoprivredi, na sezonskom branju voća, dok za sve ostale grane nije primenjiv.

Izvor: www.sindikat.rs

bottom