top
Please update your Flash Player to view content.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština obaveštava članstvo da je predsednik Gradskog veća, Vladimir Gvozdenović, u ime Saveza, uputio molbu Ministarstvu finansija za tumačenje Uredbe, odnosno zvaničan stav po pitanju plaćanja EKO takse za sindikate, kako bi se konačno otklonile sve nedoumice i nejasnoće i ujedničila različita tumačenja ove obaveze date od strane različitih organa. Dopis prenosimo u celosti:

"Poštovani,

obraćamo Vam se ovim dopisom zbog obraćanja velikog broja članova Saveza samostalnog sindikata grada Novog Sada i opština povodom obaveze plaćanja takse za zaštitu životne sredine od strane sindikalnih organizacija, a sve u skladu sa Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiči na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ( ,,Sl,glasnik RS,,br.86/19 i 89/19).
Naime, Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiči na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada (dalje:Uredba), Vlada Republike Srbije je regulisala kriterijume za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika i iznose naknada, a prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade. U prilogu Uredbe, navedene su delatnosti razvrstane prema kriterijumima iz člana 2. stav 3. ove Uredbe, dok se u odeljku III Delatnosti koje imaju mali uticaj na životnu sredinu Sektor S pod tačkom 94.20 navodi delatnost sindikata.

Sindikalne organizacije se ne registruju u Agenciji za privredne registre već upisom u Registar sindikalnih organizacija koji se vodi kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Članom 2. Uredbe utvrđeni su kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika i to u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade, pri čemu se pod pretežnom delatnošću smatra ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.
Napominjemo da Sindikalne organizacije nisu upisani kod Agencije za privredne registre i ne ostvaruju prihode od svoje delatnosti, niti se s tim ciljem osnivaju.
Dana 28.12.2020.godine Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije dostavilo je Dopis broj:110-00-78/20-09 od 28.12.2020.godine kojim nas obaveštava da je stav i mišljenje ovog Ministarstva da sindikalne organizacije nisu obveznici plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, osim u slučaju da obavljanjem delatnosti ostvaruju prihod.
Iz svega napred navedenog, a kako postoje različita tumačenja Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiči na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, te sindikalne organizacije ne znaju kako da postupaju, odnosno da li su u obavezi da plate naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine ili nisu, to Vas molimo da nam dostavite Vaš zvaničan stav po ovom pitanju, kako bi se konačno otklonile sve nedoumice i nejasnoće i ujedničila različita tumačenja ove obaveze data od strane različitih organa.

Unapred se zahvaljujemo!
Srdačan pozdrav i sve najbolje!

Predsednik SSSNS i opština
Vladimir Gvozdenović"

bottom