top
Please update your Flash Player to view content.
Na građevinskim projektima u Srbiji trenutno radi od 2.000 do 3.000 stranih radnika iz Turske, Severne Makedonije, Pakistana, Ukrajine i Rumunije, rekao je potpredsednik Građevinske komore Goran Rodić.
"Među njima ima i onih koji rade na crno, a sada će biti sve veći pritisak stranih radnika zbog toga što mnoge zemlje, zbog pandemije virusa, zatvaraju granice", rekao je Rodić. Dodao je da na tržištu Srbije nema dovoljno domaće kvalifikovane i nekvalifikovane radne snage i da uglavnom inostrane kompanije angažuju strane radnike. "Iako je Zakon o zapošljavanju stranaca jasan i jednostavan i predviđa da poslodavac mora da prijavi boravak stranaca u policiji, obezbedi dozvolu za rad, kao i da plaća poreze i doprinose na zarade, ta obaveza često se izbegava", izjavio je.
Radnici se, prema njegovim rečima, dopreme autobusima kao turisti, poslodavac zadrži pasoše kod sebe kako oni ne bi mogli da napuste posao u Srbiji na crno i pre pandemije bilo ih je ukupno, prema slobodnoj proceni, 10.000 do 12.000.
Rodić je rekao da građevinske firme u Srbiji angažuju i migrante iz Pakistana, koji su zaustavljeni na putu ka Evropskoj uniji. Strani radnici se, kako je naveo, mogu naći na svim gradilišta, od autoputeva do izgradnje stambenog prostora, od Subotice, Novog Sada, Beograda, Kopaonika, Kraljeva pa do juga zemlje.

Poslodavac koji je, prema Zakonu o zapošljavanju stranaca, zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole, dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja, u skladu sa propisima o radu, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za najmanje tri meseca, ako se ne dokaže da je radnik bio kraće angažovan.
Tekst preuzet sa portala 021

SSSNS i opština poziva sve domaće poslodavce da svoje radnike prijave, kao i da posebnu pažnju obrate na bezbednost i zdravlje na radu, ali i da svojim primerom pokažu stranim građevinskim kompanijama kako se štite radnici i radnička prava. U krajnjem slučaju, pozivamo ih i da propuste koje vide na drugim gradilištima prijave inspekciji, pre svega kako bi sačuvali živote i dostojanstvo radnika, a potom i domaću privredu od nelojalne konkurencije.

bottom