top
Please update your Flash Player to view content.
Vladimir Gvozdenović, predsednik  Saveza samostalnih sindikata Novog Sada i opština je u ime organizacije primio zahvalnicu Međunarodnog Centra Olof Palme za posvećenost u stvaranju promena i učešće u programu jačanja civilnog društva na Zapadnom Balkanu.
Povodom uspešnog završavanja četvorogodišnjeg projektnog perioda u okviru programa SIDA CIVSAM 2016-2019, Olof Palme Centar je 23. Oktobra u Beogradu organizovao Završni sastanak kojem su prisustvovale sve partnerske organizacije iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su svojim radom doprinele ostvarivanju programskih ciljeva na Zapadnom Balkanu.
Savez samostalnih sindikata Novog Sada i Viša narodna škola Viskadalen iz Švedske su tokom četri godine zajedno sprovodili projekat “Sindikalna škola – u znanju je snaga” sa ciljem uspostavljanja dugoročnog i održivog sistema obrazovanja sindikalnog članstva. Tokom realizacije projekta preko 1.000 učesnika je prisustvovalo različitim seminarima i edukativnim trenizima, na kojima su stekli određena znanja i veštine.
Međunarodni centar Olof Palme je krovna organizacija za švedski radnički pokret i deluje u duhu Olofa Palmea za demokratiju, ljudska prava i mir. Švedski radnički pokret ima dugu tradiciju solidarnosti i zajedno sa 27 organizacija članica sarađuje sa ljudima i organizacijama širom sveta, sa kojim su uključeni u preko 200 razvojnih projekata u više od 20 zemalja.
U ime Centra Olof Palme partnerskim organizacijama iz Srbije i Bosne i Hercegovine  zahvalnice je uručio Jan Lundin,  ambasador Švedske u Beogradu.

bottom