top
Please update your Flash Player to view content.
Zahvaljujući podršci Olof Palme Centra i projektu koji SSSNS sprovodi uz partnerstvo sa Narodnom školom Viskadalen iz Švedske, započeta je serija edukativnih susreta direknto sa članovima sindikalnih organizacija koje okuplja naš Savez.
Prvi edukativni susret je okupio članstvo Sindikalne organizacije „APTIV Mobility Services“ i iznedrio mnoštvo pitanja o radu Saveza, značaju članstva u sindikatu kao i o radu sindikalne orgаnizacije. Edukacija je tekla u pravcu afirmacije sindikata, dodatnih pojašnjenja, informisanju članstva о svim uslugama koje pruža Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Povereništvo Sindikalne organizacije je sa prisutnim članovima dogovorilo dalje pravce delovanja Sindikalne organizacije „Aptiv Mobility services“ doo, Novi Sad.
SSSNS smatra da su ovakve edukacije neophodne kako bi se došlo u direktan kontakt sa članstvom. Upravo iz tog razloga, pozivamo sve naše sindikalne organizacije na teritoriji grada Novog Sada i opština da nam se jave sa potrebom za slične edukativne susrete.

bottom