top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Uprave - Vesti

Registar komora počinje s radom od 3. januara 2013.

Na osnovu Zakona o komorama („Službeni glasnik RS”, broj 65/2001, 36/2009 i 99/2011), Registar komora počeće sa radom 01.01.2013. godine, odnosno 3. januara, kada će Agencija nastaviti sa redovnim obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti, posle novogodišnjih praznika. 

Otpočeo socijalni dijalog između predstavnika Sindikata pravosuđa Srbije i Ministarstva pravde Srbije

U Ministarstvu pravde Srbije, 14.11.2012. godine, održan je sastanak kojem su, pored predstavnika Sindikata pravosuđa Srbije koji je i inicirao započinjanje socijalnog dijaloga, prisustvovali i Dejan Carević, šef kabineta i Slavica Jelača, pomoćnik ministra pravde za finansijsko-materijalne poslove. Iako je Sindikat insistirao da sastanku prisustvuju i premijer Ivica Dačić i ministar finansija Mlađan Dinkić, oni se nisu pojavili tako da je Sindikat ostao uskraćen za objašnjenje po kojim kriterijumima je utvrđeno da administracija u pravosuđu radi najmanje složene poslove i da na osnovu toga imaju najniže plate.

I pored toga što je Sindikat na prethodnom sastanku prezentovao predloge za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, Ministarstvo pravde još uvek nije definisalo moguća rešenja.

Ovo su iznosi zarada koje se isplaćuju u sudovima, tužilaštvima i zatvorima:

Objavljena odluka ustavnog suda kojom je utvrđeno da deo odredbe člana 18. stav 1. zakona o štrajku nije u saglasnosti sa ustavom

Ustavni sud je na sednici održanoj 4.10.2012. godine doneo Odluku IUz-1442/2010 kojom je utvrdio da odredba člana 18. stav 1. Zakona o štrajku ("Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon - dalje: Zakon) u delovima koji glase: "Zaposlenom u državnom organu" i "i pripadniku policije" nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav). Na osnovu člana 168. stav 3. Ustava, odredba člana 18. stav 1. Zakona u navedenim delovima prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda.

Zamrznut štrajk u Republičkom geodetskom zavodu

Ministarstvo građevine i urbanizma prihvatilo je Sporazum o ispunjavanju svih zahteva sindikata, akoji je Štrajkački odbor Republičkog geodetskog zavoda potpisaosa direktorom Zavoda.

Dogovoreno je da će zaposleni dobiti oktobarsku platu po starom i u narednih pet dana treba da im bude isplaćen i dodatak koji je bio ukinut na plati od septembra, zbog čega je i počeo štrajk. Zatim sledi socijalni dijalog sa poslovodstvom Republičkog geodetskog zavoda oko toga da u platu uđe dodatak od pet do 11.000 dinara, i da se izradi nove sistematizacija radnih mesta.

Sindikat u Republičkom geodetskom zavodu je zamrznuo štrajk koji će biti aktiviran ponovo ukoliko se potpisani Sporazum ne bude poštovao.


bottom