top
Please update your Flash Player to view content.

P O Z I V

ZA DEVETU SEDNICU GRADSKOG ODBORA SINDIKATA UPRAVE, PRAVOSUĐA I DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA I OPŠTINA JUŽNOBAČKOG OKRUGA koja će se održati u PETAK, 23. marta 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova u Plenumsali Radničkog doma „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 24.

Na sednicu se pozivaju Drago Đokić, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i Nada Vidović, sekretar Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I   R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa osme sednice Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga;

2. Razmatranje materijalno – socijalnog položaja zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga;

3. Izveštaj o radu Gradskog odbora Sindikata uprave, pravosuđa i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga za 2011. godinu;

4. Plan rada Gradskog odbora Sindikata uprave, pravosuđa i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga za 2012. godinu;

5. Informacija i pregled uplate članarine i broja članova sindikata za 2011. godinu;

6. Razmatranje prisustva na sednicama članova Gradskog odbora Sindikata uprave, pravosuđa i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga za 2011. godinu;

7. Informacija o 38. RSI 2012. godine koje će se održati od 27. juna - 01. jula 2012. godine u Soko Banji;

8. Tekuća pitanja.

PRILOG: - Zapisnik sa osme sednice Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga br:013-08-2 od 30.09.2011.godine;

- Zapisnik sa sastanka predsednika sindikalnih organizacija opštinskih uprava Južnobačkog okruga, br.013-01-2 od 27.01.2012. godine;

- Predlog teksta Izveštaja o radu Gradskog odbora Sindikata uprave, pravosuđa i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga za 2011. godinu;

- Predlog teksta Plana rada Gradskog odbora Sindikata uprave, pravosuđa i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga za 2011. godinu;

- Tabelarni pregled uplate članarine i broja članova sindikata u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu;

- Pregled prisustva na sednicama članova Gradskog odbora Sindikata uprave, pravosuđa i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga za 2010. godinu;

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite nas na telefon 021/456-296.

PREDSEDNIK

GRADSKOG ODBORA

Lazar Škorić s.r.


bottom