top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Uprave - Vesti

Gradski odbor sindikata uprave, pravosuđa i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština održao je 18. maja 2022. godine proširenu sednicu, na kojoj su pored članova Gradskog odbora bili prisutni i članovi Odbora Sindikalne organizacije gradske uprave Grada Novog Sada. Sednici su prisustvovali i Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, Slađan Bobić, predsednik Sindikata uprave Srbije i Vladimir Gvozdenović, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Predsednica Slađanka Milošević i predsednik Slađan Bobić informisali su prisutne o potpisanim sporazumima o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, kao i o samom toku pregovora sa nadležnim ministarstvima. Tokom otvorene diskusije pokrenuta su i druga pitanja, a u vezi isplate toplog obroka i regresa za zaposlene u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave, isplata solidarne pomoći i samog položaja zaposlenih u sistemu javnog sektora.
Na sednici je, između ostalog, pokrenuta prema višim nadležnim organima Sindikata inicijativa za izmenu člana 4. stav 2. Zakona o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama (“Sl. glasniku RS”, br. 34/2001, 62/2006-dr.zakon, 116/2008-dr.zakon, 116/2008-dr. zakon i 92/2011, 99/2011-dr.zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016-dr.zakon i 113/2017-dr.zakon) kojim je utvrđeno da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora i pozvani su viši organi Sindikata da ovu inicijativu sprovedu kroz zakonsku proceduru.
Obaveštavamo sve članove sindikata pravosuđa Srbije da su pregovori oko povećanja plata i dalje u toku. Nakon četiti i po sata ubeđivanja, pronađeno je prelazno rešenje povećanjem plate u visini od 5%. Jedan od rezultata je i uspostavljanje Radne grupe koja će raditi na izradi posebnog zakona za pravosudne službenike. Dakle, pregovori oko daljeg unapeđivanja materijalnog položaja zaposlenih u pravosudnim organima još traju i namera nam je da se ne zaustavljaju dok god ne izborimo naše realne zahteve.
Sindikat pravosuđa Srbije doneo je Odluku o stupanju u štrajk 1. novembra 2016. godine. Jedini i opravdani zahtev jeste povećanje zarada sudskog, tužilačkog i zatvorskog osoblja. Sindikat posebno naglašava da će štrajkovati službenici čije plate se kreću od 25.000 do 30.000 dinara.
Plate u pravosuđu nisu povećavane punih šest godina, tačnije od poslednjeg štrajka 2010. godine. Godinama su predstavnici Sindikata razgovarali i poslodavac nikada nije bio iskreno zainteresovan za poboljšanje materijalnog položaja pravosudnih službenika.
Svojim postupcima u vidu zamajavanja, obmanjivanja i neispunjenih obećanja, poslodavac je izazvao bunt i nezadovoljstvo kod pravosudnih službenika. Sindikat u daljoj obmani ne želi da učestvuje i zbog toga je doneta odluka o štrajku.
Članovi Gradskog pododbora pravosuđa Novog Sada doneli su Odluku da podržavaju Sindikat pravosuđa Srbije, što znači da će 1. novembra 2016. godine štrajkovati zaposleni u Osnovnom, Prekršajnom, Višem, Apelacionom i Privrednom sudu u Novom Sadu, kao i zaposleni u Okružnom zatvoru u Novom Sadu.
Povodom štrajka sindikat je uputio PISMO premijeru Republike Srbije i resornoj ministarki.
OVDE možete videti odluku o stupanju u štrajk.

Gradski odbor Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga, ovim putem Vas obaveštava da je Sindikat uprave Srbije zajedno sa svim Sindikatima javnog sektora na osnovu donete odluke održao štrajk upozorenja u sredu 03. februara 2016. godine u periodu od 11 do 12 časova.

 

Republički odbor Sindikata pravosuđa Srbije zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme, doneo je odluku o Štrajku upozorenja koji će se održati danas, 11. januara 2016. godine, u vremenskom periodu od 12,05 do 13,05 časova. Štrajk će se iskazati okupljanjem u prostorijama pravosudnog organa na vidnom mestu - u holu, odnosno na ulazu u pravosudne organe.

Osnovni zahtev je da se zaposleni sa ugovorima na određeno vreme ne otpuštaju dok se ne izvrše detaljne analize i preispitaju potrebe posla u skladu sa brojem nosilaca pravosudnih funkcija i dok se u skladu sa ustanovljenim obimom posla ne izrade pravilnici o sistematizaciji radnih mesta.
Ovim povodom upućeno je i PISMO predsedniku Vlade R Srbije, Aleksandru Vučiću, kao i resornom ministru, gospodinu Selakoviću.

bottom