top
Please update your Flash Player to view content.
U 2012. godini odbor je održao dva sastanaka.Zbog specifičnosti posla održane su i dve telefonske sednice i dve sednice van prostorija sindikata Odbor ugostiteljstva i turizma je sa svojim predstavnikom u pregovaračkom timu oko potpisivanja Granskog kolektivnog ugovora za delatnost ugostiteljstva i turizma uložio nesebičan trud i napor ali nažalost do potpisivanja ovog za nas važnog dokumenta još nije došlo.
Gradski odbor ugostiteljstva i turizma je na poslednjoj sednici zaključio da se mora energičnije i oštrije prići rešavanju tog dokumenta, koji reguliše odnose poslodavca i radnika u delatnosti, (Poseban kolektivni ugovor za delatnost ugostiteljstva i turizma u kontinuitetu postoji od 1994.godine) što poslodavcima pogoduje a zaposlenima u ovoj delatnosti uskraćuje njihova prava.
U martu mesecu predstavnici odbora su imali sastanak sa državnim sekretarom sektora za turizam dr Goranom Petkovićem gde je ukazano na nepovoljan socijalno-ekonomski položaj zaposlenih u sektoru ugostiteljstva i turizma kao i na razmatranje uslova privređivanja u sektoru ugostiteljstva i turizma i utvrđivanje konkretnih mera za poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih u sektoru ugostiteljstva i turizma.
Kolektivni ugovor u našoj grani od članova sindikata nema jedino hotel Sajam kod ostalih je važnost kolektivnog ugovora produžena do donošenja novog.
Što se tiče članstva odbor je uspeo da održi postojeće članstvo.Posebno je uložilo napore da se održi sindikalna organizacija u Hotelu „Sajam“. Ovoj sindikalnoj organizaciji pružena je pomoć oko izrade pečata, otvaranje tekućeg računa kao i oko ponovne registracije. Iako nisu svi pristupili iz razloga što postoji strah od poslodavca da budu šikanirani ili čak i otpušteni jer su članovi sindikata odbor i dalje radi na tome da povrati i ostale zaposlene.

Prisutno je pojedinačno učlanjenje (9 pojedinaca) iz raznih preduzetničkih radnji i vršeno niz pokušaja za nove organizacije ali novih sindikalnih organizacija nemamo jer je mali broj za osnivanje sindikalne organizacije.

U toku 2012.godine članarina je kasnila zbog neredovno isplaćenih zarada. Zarade kasne po nekoliko meseci u Hotelu „Park“ ( 2-3 meseca), „Sajam“( 9 meseci) „Putnik“ (2 meseca) „Vojvodina“ (1 mesec).

U ovim sindikalnim organizacija članovi potražuju i isplatu zaostalog regresa iz ranijih godina.

Predsednici sindikata u ovim organizacijama su održali sastanke sa poslovodstvom i vlasnicima preduzeća pa čak i zatražili pomoć i izvršili prijave inspekciji rada. Pri tome stručnu pomoć i podršku su imali i od stručne službe sindikata i odbora.

Odbor je učestvovao i u anketama vezanim za položaj zaposlenih i zlostavljanje na radu i dao i svoje preloge i primedbe vezane za donošenje novog Zakona o radu.

U toku proteklog perioda predstavnici odbora su ostvarili niz komunikacija zajedno sa Republičkim odborom, sa predstavnicima Ministarstva - Odseka za turizam, na polju pitanja koja su se odnosila na zakonodavne regulative i poboljšanje uslova privređivanja, usvajanja i implementacije standarda za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj.

Mišljenja smo da treba da imamo predstavnika iz naše grane koji treba da bude uključen i u Strateški razvoj grada za oblast turizma kao što smo imali 2007.godine kada se pisala strategija.

Odbor stalno prati situaciju u hotelima u kojima je Agencija za oduzetu imovinu postavila rukovodstvo i poverila imovinu pod kontrolu kao i poslovanje. Ocenjeno je da je u nekim privrednim subjektima došlo do poboljšanja u poslovanju ali da sitaucija na tržištu i rast cena utiču na održavanje objekta. Tako je hotel Vojvodina ostvarila kod Agencije za privatizaciju subvencije vezane za rekonstrukciju objekta.

U 2012. godini realizovan je Projekat „Edukacija kadrova u turizmu“ u organizaciji Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije i pod pokroviteljstvom Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije – sektora za turizam.

Projekat je uspešno realizovan i završen u Prolom banji.
Ovaj Projekat je postao tradicija i ovo je treća godina održavanja:Zlatibor 2010,Tara 2011 i Prolom banja 2012.goddine. Edukacija je obuhvatila 11 oblasti iz delatnosti ugostiteljstva i turizma i bila je podeljena po turnusima.

Održana je i konferencija na temu mera ušteda el. energije u hotelijerstvu.

U narednoj godini Odbor će i dalje raditi na očuvanju postojećeg članstva i potruditi se da pridobije još članova.

Takođe će pratiti aktuelne konkurse i aplicirati tamo gde oceni da je moguće. Isto tako će učestvovati na seminarima i edukacijama vezanim za sindikalno delovanje i sprovoditi zajedničke zadatke i akcije kako pokrajinskog tako i republičkog odbora.

Predsednik Odbora ugostiteljstva i turizma
Valerija Ember

bottom