top
Please update your Flash Player to view content.

Poštovani,
U vezi Vašeg dopisa kojim ukazujete na nepovoljan socijalno-ekonomski položaj zaposlenih u sektoru ugostiteljstva i turizma, želim da istaknem sledeće:U potpunosti sam saglasan sa Vašim navodima da bi sektor ugostiteljstva i turizma trebalo da bude jedna od privrednih grana na kojima počiva privreda Republike Srbije.

Takođe, kako navodite, veliki je značaj ljudskog faktora i njegove posvećenosti i visoke odgovornosti u obavljanju svojih poslova, za ostvarivanje projektovanih ciljeva razvoja ovog sektora, a samim tim i, adekvatno navedenom, poboljšanja socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih u sektoru ugostiteljstva i turizma.Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za turizam, u okviru svojih nadležnosti, ulaže maksimalne napore u pravcu podizanja kvaliteta turističke ponude, a kroz programe subvencija i kredita za razvoj turizma. Na taj način, davanjem bespovratnih, odnosno, kreditnih sredstava, za finansiranje infrastrukturnih i projekata turističke suprastrukture, ovo ministarstvo kroz konkretne aktivnosti, obezbeđuje stvaranje neophodnih preduslova za bolju uposlenost i povećanje životnog standarda zaposlenih u sektoru ugostiteljstva i turizma.Smatram da bi bilo od koristi da organi upravljanja onih subjekata iz sektora ugostiteljstva i turizma, koji su u celosti, ili u većinskom delu, u vlasništvu države, izvrše analizu poslovanja tih subjekata, o čemu će biti sačinjen izveštaj. Isto tako očekujemo da Agencija za privatizaciju, u privrednim društvima iz sektora ugostiteljstva i turizma, kod kojih ugovori o privatizaciji još nisu istekli, izvrši kontrolu poslovanja i izvršenja ugovora o privatizaciji.Želim, takođe, da Vas obavestim da sam o vašem dopisu pismenim putem obavestio Agenciju za privatizaciju, Agenciju za upravljanje privremeno oduzetom imovinom, Vojnu ustanovu „Tara“, Javno preduzeće „Stara planina“ i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Tom prilikom sam navedene upoznao sa Vašim predlogom za održavanje sastanka čija tema bi bila razmatranje uslova privređivanja u sektoru ugostiteljstva i turizma i utvrđivanje konkretnih mera za poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih u sektoru ugostiteljstva i turizma.

S poštovanjem
DRŽAVNI SEKRETAR
Dr Goran Petković


bottom