top
Please update your Flash Player to view content.

Dana 26. decembra 2014. godine održana je izborna (konstitutivna) sednica Gradskog odbora sindikata radnika trgovine Novog Sada. Verifikovan je izbor članova Gradskog odbora sindikata, za mandatni period 2015-2020. godine. Isto tako, usvojen je Izveštaj o radu Sindikata radnika trgovine Novog Sada za mandatni period 2010-2015. godine. Postignuta je saglasnost da se o okvirnom Planu rada na narednu godinu, razgovara na prvoj sednici Gradskog odbora u novom mandatu. Za predsednika Sindikata radnika trgovine Novog Sada, za mandatni period 2015-2020. godine, tajnim glasanjem, izabran je Slavko Đaković, predsednik SO “Merkator-S” doo, Novi Sad.

Na sednici su, između ostalog, predloženi kandidati za nosioce funkcija u višim organima Sindikata i Saveza sindikata. Izvršen je izbor članova Pokrajinskog odbora sindikata radnika trgovine Vojvodine iz Gradskog odbora sindikata, za novi mandatni period. Razgovarano je i o nacrtu Statuta SSS Srbije, koji je upućen na javnu raspravu, i zauzet stav da je GOS-a radnika trgovine Novog Sada, protiv svake vrste težnje za centralizacijom, koja je prisutna u tekstovima nacrta Statuta.


bottom