top
Please update your Flash Player to view content.

Dana 08. juna ove godine, održana je šesta sednica granskog sindikata trgovine Novog Sada. Po ustaljenom običaju, razmatrano je aktuelno stanje u sindikalnim organizacijama članicama Sindikata. Objektivno je ocenjena ekonomska situacija, i ukazano da su tokom proleća ove godine, zaključena tri Kolektivna ugovora kod poslodavca i to u: "Merkator S" d.o.o., Novi Sad, AD "Novosadski sajam", Novi Sad i DOO "Tehnometal", Novi Sad. Kao što to obično biva, razgovaralo se i problemima unutar privrednih društava, odnosno sindikalnih organizacija u sastavu Sindikata trgovine Novog Sada.

Na sednici je razmatran i uporedni pregled kretanja broja zaposlenih, odnosno članova sindikata u sindikalnim organizacijama - članicama Sindikata trgovine Novog Sada, sa analizom uzroka takvog stanja. Utvrđeno je da je u najvećem broju sindikalnih organizacija, tokom posmatranog perioda, smanjen broj članova sindikata. Međutim, postoje i sindikalne organizacije u kojima je broj članova povećan, kao rezultat učlanjenja zaposlenih u Društvu u samostalni sindikat. Utvrđeno je da je zadatak svih članova Gradskog odbora da sindikalno organizuju zaposlene u trgovini na malo i veliko Novog Sada i opština, koji nisu članovi samostalnog sindikata. Istaknuto je da na ovoj aktivnosti treba da se angažuju ne samo članovi Gradskog odbora sindikata, nego i predsednici sindikalnih organizacija, jer prostora za sindikalno organizovanje ima i unutar postojećih sindikalnih organizacija. Zaključeno je da se uputi zahtev Republičkom odboru samostalnog sindikata trgovine Srbije, da pokrenu Inicijativu prema socijalnim partnerima, radi zaključenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u trgovini Srbije, koji bi imao prošireno dejstvo. Apelovano je na Republički odbor sindikata da upute zahtev Veću SSS Srbije da insistira od nadležnih državnih organa na stvaranju adekvatnog mehanizma kažnjavanja poslodavaca koji sprečavaju zaposlene da se sindikalno organizuju.


bottom