top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Obrazovanja - Vesti

Zaposleni u OŠ "Prva vojvođanska brigada" organizovali su se i osnovali novi samostalni sindikat dana 17.09.2021. godine sa željom da aktivnije učestvuju u poboljšanju svog položaja odnosno svojih prava.
Za predsednika sindikalne organizacije jednoglasno je izabran Miljan Bugarin koji je, predstavljajući plan rada odao utisak ambicioznog i energičnog aktiviste kakav je potreban organizaciji. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i GO obrazovanja SSSNS želi uspeh u radu novoosnovanoj SO "Prva vojvođanska brigada Novi Sad" na čelu sa predsednikom i ostvarivanje zacrtanih ciljeva podrazumevajući pruženu ruku Saveza za pomoć i podršku u svakom trenutku.
Dana 15.01.2021. održana je "online" konstitutivna sednica Gradskog odbora sindikata obrazovanja, nauke i fizičke kulture Novog Sada. Putem aplikacije "ZOOM" koja je i snimila sednicu, članstvo je moglo da dobije uvid u svu dokumentaciju, da polemiše i glasa. Nakon usvojenih Pravila o radu odbora, izveštaja o prethodnom mandatnom periodu i plana za naredni period, uz ispoštovanu proceduru, na osnovu predloženih kandidata, za predsednika GOS-a je reizabrana Sofija Radojčin. Sekretarka Gradskog odbora biće i u narednom periodu Sandra Elijas.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština želi uspešan mandatni period predsednici i sekretarki, ali i celom odboru. Nadamo se da ćete izboriti nova prava, da će bezbednost i zdravlje članstva biti na visokom nivou i da ćete postati još jači i masovniji.
Nakon održanog sastanka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kome su prisustvovali ministar prosvete, ministar državne uprave i lokalne samouprave, državni sekretar ministarstva finansija i predstavnici reprezentativnih sindikata prosvete, Ministarstvo prosvete je izdalo saopštenje u kome se između ostalog navodi: „Vlada Republike Srbije potvrdila je danas dogovor između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika u vezi sa reformom platnog sistema u tom sektoru čime će se zaposleni u prosveti izjednačiti sa ostalim korisnicima republičkog budžeta, za kojima su godinama zaostajali“.
Iako je ovakav ishod posledica štrajkova i mnogobrojnih teških sastanaka, nadamo se da je ovo tek korak ka pravom vrednovanju radnika u sferi obrazovanja.
Po odluci Republičkog odbora sindikata obrazovanja, od ponedeljka, 08.10.2018.godine, privremeno se prekida štrajk zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.
Reprezentativni sindikati obrazovanja (Sindikat obrazovanja Srbije, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikat radnka u prosveti Srbije i Granski sindikat obrazovanja Nezavisnost) doneli su Odluku da svi zaposleni, članovi sindikata stupe 28. oktobra 2015. godine u jednočasovni štrajk upozorenja.

Od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se zahteva da se postigne sporazum o sledećim pitanjima:

1. Datumu i visini isplate jednokratne pomoći zaposlenima u obrazovanju, prema tački 2. Sporazuma o izlasku iz štrajka;
2. Donošenju Zakona o platama zaposlenih u javnim službama kojim bi se poboljšao materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju.

Zaposleni koji učestvuju u štrajku neće držati prvi čas u prepodnevnoj smeni i prvi čas u popodnevnoj smeni.

Odluka 1, Odluka 2, Odluka 3.

Dana 25. februara 2015. godine objavljen je u "Službenom glasniku R.S." Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, koji stupa na snagu i primenjuje se od 05. marta 2015. godine. Tekst ugovora možete pogledati OVDE.


bottom