top
Please update your Flash Player to view content.

I protekla 2013. godina, ostavila je nesagledive posledice na metalski kompleks Srbije, odnosno Novog Sada i opština. Sadašnje stanje rezultat je loše sprovedene privatizacije, preduzeća metalskog komplesa, tako da se, sve češće, zbog nedostatka obrtnih sredstava i iseljavanja kapitala nakon privatizacije, od strane novog vlasnika, nad preduzećima otvaraju stečajni postupci. Zaposleni, odnosno članovi Sindikata ,,završavaju” na evindeciji korisnika novčane naknade, kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sa održanih sednica, tokom 2013. godine, Gradski odbor sindikata metalaca Novog Sada i opština, apelovao je nadležne državne organe, ukazujući na sve težu situaciju u preduzećima metalskog kompleksa. I pored niza održanih sastanaka sa predstavnicima nadležnih državnih organa, kao i Razvojnom bankom Vojvodine, najvećim poveriocem AD “Motins”, Novi Sad, otvaranjem stečaja na RBV, proglašen je bankrot nad AD “Motins”, Novi Sad. Ogroman napor učinjen je da bi se zaposlenima i članstvu samostalnog sindikata u AD “Petar Drapšin” u restrukturiranju, Novi Sad isplaćivao deo po deo zaostalih zarada. Ne retko se potezalo za organizovanjem štrajka i protesta, kao sredstava sindikalne borbe. Predstavnici Sindikata metalaca Novog Sada i opština organizovano su učestvovali na Protestu metalaca Srbije, u Beogradu, zbog blokada računa preduzeća u restrukuriranju. U toku 2013. godine, aktivnost Gradskog odbora sindikata ogledala se i u učlanjenju novih članova sindikata i oživljavanju sindikalnih organizacija, koje su prestale da rade nakon uvođenja stečaja. Osnovana je i omasovljena novaSindikalnaorganizacijaTRS SWISS PRODUCTION” d.o.o, Petrovaradin. Gradskom odboru se pridružila Sindikalna organizacija “VBS Metalurgija” doo, Novi Sad. Članstvo je redovno informisano o toku reformi u SSS Srbije, kao i o izmenama i dopunama sistemskih zakona. Održano je šest redovnih sednica GOS-a, na kojima se, pored navedenog rasrpavljalo i o drugim pitanjima.

PREDSEDNIK GRADSKOG ODBORA
Novak Vasić


bottom