top
Please update your Flash Player to view content.

Dana 26. oktobra 2012. godine, nakon pregovora dugih četiri meseca, zaključen je Kolektivni ugovor kod poslodavca AD "Mlinoservis", Novi Sad. Reč je o preduzeću metalskog kompleksa na teritoriji Novog Sada, koje se nalazi u reorganizaciji i uprkos svakodnevnim teškoćama, uspeva da se izbori sa teretom vremena u kojem živimo.

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca AD "Mlinoservis", Novi Sad regulisana su prava zaposlenih na uvećanje zakonskog minimuma godišnjeg odmora, po osnovu: navršenih godina radnog staža; uslova rada; stručne spreme zaposlenog; statusa samohranog roditelja sa detetom do 14 godina starosti; statusa roditelja sa dvoje ili više dece starosti do navršene 14 godine.

Zaključenim Kolektivnim ugovorom, regulisano je i pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo, u dužem trajanju od zakonom propisanog.

Od izuzetnog značaja za zaposlene u ovom Društvu, su i odredbe Kolektivnog ugovora kojima je regulisana bezbednost i zdravlje na radu. Ovim odredbama, između ostalog, regulisane su i kategorije zaposlenih, koje ne smeju biti raspoređene na poslove sa povećanim rizikom.

Utvrđeno je i pravo zaposlenih na uvećanu zaradu po osnovu rada subotom i nedeljom, kao i pravo na uvećanje zarade za svaku navršenu godinu staža, u višem procentu od zakonskog minimuma.

Odredbom Kolektivnog ugovora, regulisana je mogućnost poslodavca u AD "Mlinoservis", Novi Sad, da uz mesečnu isplatu zaradu, uplati najmanje 0,15% na bruto masu isplaćenih sredstava na ime zarada, u Fond za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika.

Aneksom zaključenog Kolektivnog ugovora, regulisan je neto iznos toplog obroka, i visina regresa za korišćenje godišnjeg odmora (koji zaposleni u AD "Mlinoservis", Novi Sad, do sada nisu imali).

Kolektivnim ugovorom, utvrđeni su kriterijumi koji moraju biti ispunjeni prilikom utvrđivanja eventualnih viškova zaposlenih, kao i zaštita određenih kategorija zaposlenih od otkaza ugovora o radu.

Dogovoreno je da će se, najmanje šestomesečno, između reprezentativnog sindikata i poslodavca, utvrđivati ispunjenost uslova za uvećanje vrednosti osnovne zarade za najjednostavniji posao u AD "Mlinoservis", Novi Sad, odnosno uslova za poboljšanje odredbi postojećeg Kolektivnog ugovora.


bottom