top
Please update your Flash Player to view content.

I protekla 2012. godina, ostavila je nesagledive posledice na metalski kompleks Srbije, odnosno Novog Sada i opština. Sadašnje stanje rezultat je loše sprovedene privatizacije, preduzeća metalskog komplesa, tako da se, sve češće, zbog nedostatka obrtnih sredstava i iseljavanja kapitala nakon privatizacije od strane novog vlasnika, nad preduzećima otvaraju stečajni postupci, a zaposleni, odnosno članovi Sindikata "završavaju" na evindeciji nezaposlenih kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sa svih pet održanih sednica, tokom 2012. godine, Gradski odbor sindikata metalaca Novog Sada i opština, apelovao je na nadležne državne organe, ukazujući na sve težu situaciju u preduzećima metalskog kompleksa.

Kao rezultat loše privatizacije, polovinom aprila 2012. godine, nastali su veliki problemi u poslovanju u AD ,,Neobus”, Novi Sad. Maksimalni napori su preduzeti u pravcu iznalaženja problema za ovo preduzeće, čija je proizvodnja, od aprila meseca totalno obustavljena (zaposleni su stupili u štrajk zbog ne isplaćenih zarada i naknada zarada). Tokom cele 2012. godine, Gradski odbor je ukazivao ka nadležnim organima, na potrebu preduzimanja odgovarajućih mera i prema svim preduzećima metalskog kompleksa na teritoriji Grada, koja loše posluju. I pored niza održanih sastanaka sa predstavnicima nadležnih državnih organa, kao i najvećim poveriocem AD "Neobus”, Novi Sad (Razvojnom bankom Vojvodine), napori Samostalnog sindikata AD "Neobus", Novi Sad i Gradskog odbora sindikata da stupe u kontakt sa većinskim vlasnikom, nisu urodili plodom. Krajem novembra, postignut je dogovor da se nad AD ,,Neobus“, Novi Sad, otvori stečaj, koji će biti tzv. radnog karaktera. Sindikat je uspeo da obezbedi solidarnu pomoć za sve zaposlene u AD ,,Neobus”, Novi Sad, u iznosu 20.000,00 hiljada dinara, a radnicima koji su sve vreme dolazili u fabriku, i čuvali je, obezbeđeni su i putni troškovi. Sredstva je obezbedio Gradski sindikat metalaca Novog Sada, uz pomoć nadležnog Sekretarijata Vlade AP Vojvodine. Ovakve situacije, kakva je zadesila zaposlene i članstvo u AD "Neobus", Novi Sad, još jedan su dokaz da su Sindikatu neophodni fondovi, po uzoru na razvijene evropske zemlje, kakav je Fond solidarnosti.

Zbog loše materijalne situacije, zaposleni u metalskom kompleksu Novog Sada ne retko su se odlučivali za organizovanje štrajka, kao sredstva sindikalne borbe. Predstavnici Sindikata metalaca Novog Sada i opština, organizovano su učestvovali na Protestvu metalaca Srbije, zbog blokada računa preduzeća u restrukturiranju.

Sve vreme je informisano članstvo o toku primene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u metalskoj industriji Srbije, zaključenog 13. decembra 2011. godine u Beogradu. Nažalost krajem 2012.godine, Unija poslodavaca Srbije je otkazala isti.

Tokom 2012. godine aktivnosti Gradskog odbora sindikata metalaca Novog Sada, ogledale su se u pokušaju učlanjenja novih članova sindikata i oživljavanja sindikalnih organizacija, koje su prestale da rade nakon uvođenja stečaja. Primer je aktiviranje rada Sindikalne organizacije u AD "Mlinoservis", Novi Sad, u kojoj je, nakon četvoromesečnih pregovora, potpisan Kolektivni ugovor kod poslodavca. Osnovana je i nova Sindikalna organizacija "TRS Swiss Production" doo, Petrovaradin. Krajem godine, Sindikalna organizacija V.B.S. - Metalurgija, Novi Sad, pristupila je Gradskom odboru sindikata.


bottom