top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Metalaca - Vesti

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština upriličio je jednodnevni seminar za članove SO APTIV u Plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković".
Pravnik SSSNS i opština, Predrag Šalipur, održao je edukaciju na temu Zakona o štrajku. Detaljno su analizirani primeri iz prakse i delovanje u različitim situacijama kada je reč o štrajku. Štrajk nije bio jedina tema edukacije, te je kao i uvek, deo vremena posvećen aktuelnostima u sindikalnoj organizaciji, ali i budućem delovanju. Sagledavani su potencijalni problemi u budućnosti kako bi sindikat bio spreman da zaštiti radnike na pravi način u najkraćem roku. Predstavnici SO APTIV pokazali su visok stepen sindikalnog znanja i spremnosti na borbu, te je ovaj seminar u potpunosti ispunio očekivanja.
Dana 10. marta 2021. godine zaključen je novi Kolektivni ugovor kod poslodavca „APTIV Mobility services“ doo, Novi Sad. Novi kolektivni ugovor je još jedan dokaz da se razvijena saradnja između poslovodstva kompanije i reprezentativne Sindikalne organizacije „Delphi packard“ doo, Novi Sad razvija i unapređuje. Kolektivnim ugovorom je, između ostalog, povećan broj dana godišnjeg odmora za sve one koji imaju preko tri godine staža u kompaniji, kao i za visoko obrazovane zaposlene.

Stupanjem na snagu novog Kolektivnog uvogora kod poslodavca, postojeće zarade nikom neće biti umanjene ni u smislu bonusa, ni u smislu fiksnog dela zarade, ni u smislu varijabilnog dela zarade. Ovim Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, utvrđeni su novi uslovi za novozaposlene u Kompaniji. Isto tako, predviđeni su uslovi za korišćenje plaćenog odsustva od strane zaposlenog.

Poslovodstvo Kompanije je na ovaj način još jednom potvrdilo da je prepoznalo važnost socijalnog dijaloga sa reprezentativnom sindikalnom organizacijom, kao načina efikasnijeg rešavanja problema u svakodnevnom radu.
Dugogodišnji predsednik Gradskog odbora metalaca Novog Sada i član Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Novak Vasić, podneo je neopozivu ostavku na sve funkcije u SSMS i u SSSNS i opština iz zdravstvenih razloga.
Predstavnici Sindikalne organizacije „Delphi packard“ doo, Novi Sad iz kompanije „APTIV Mobility services“ doo, Novi Sad osvojila je II mesto u generalnom plasmanu na zimskim Radničkim sportskim susretima koji su održani od 12-15. decembra 2019. godine na Zlataru, a u organizaciji Samostalnog sindikata metalaca Srbije.
Na RSI je učestvovalo 10 predstavnika ove sindikalne organizacije. Medjutim, entuzijazam i želja za uspehom doprineli su da se ova mlada ekipa sa sportskih susreta vrati sa čak 9 pehara. Ovakvom uspehu doprineli su sledeći rezultati:
    - II mesto u nadvlačenju konopca za muškarce,
    - II mesto u malom fudbalu za muškarce,
    - III mesto u stonom tenisu;
    - I mesto u narodnom višeboju za muškarce;
    - II mesto u narodnom višeboju za žene;
    - II mesto u pikadu za žene;
    - I mesto u plivanju i
    - III mesto u šahu - muškarci.
    
Sve pohvale za ovu mladu ekipu, i naravno želja da na sledećim sportskim susretima osvoje još bolji plasman.
Na 12. sednici Gradskog odbora Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine koja je održana 17. oktobra 2018. godine donet je sledeći:

ZAKLjUČAK:

- Gradski odbor Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine upućuje Inicijativu Upravi Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Veću SSS Srbije da ponovo zahtevaju od nadležnih organa Republike da se po hitnom postupku donesu  izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima bi bilo regulisano da se osiguraniku koji ode u prevremenu penziju, tzv. kazneni poeni zbog prevremenog penzionisanja ukinu po navršetku 65 godina starosti (sadašnjeg uslova za tzv. „punu“ starosnu penziju);

- Istovremeno, Gradski odbor sindikata predlaže da navedenim izmenama Zakona o PIO ponovo u Zakon vrati regulativa da je ostvarivanje prava na tzv. „punu“ penziju moguće i sa navršenih 40 godina staža osiguranja;

- Gradski odbor sindikata je, nakon razmatranja informacije o najnovijim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jednoglasno ocenio da je potrebno izmeniti penzijsko-invalidski sistem u našoj zemlji, u pravcu da bude najmanje nepravedan sistem. Ocenjeno je da sadašnja nastojanja i potezi aktuelne vlasti da smanje razliku između penzionera sa višim primanjima i penzionera sa najnižim primanjima, nije najpravedniji sistem, niti  je usaglašen sa  odredbama Ustava R Srbije, obzirom da su visine penzija utvrđene penzionerima pre donošenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, stečena prava po osnovu uplate doprinosa za vreme staža osiguranja.

- Potrebno je podsticati izdvajanja osiguranika u dobrovoljne penzijske fondove (tzv. drugi stub osiguranja).

- Takođe, Gradski odbor sindikata je ocenio da je nedopustivo najnovije ukidanje usklađivanja penzija i drugih novčanih davanja iz Zakona o PIO dva puta godišnje u zavisnosti od stope rasta odnosno pada cena na malo u prethodnih šest meseci i stope rasta odnosno pada bruto društvnog proizvoda u prethodnih šest meseci, kao i da će najnoviji način usklađivanja penzija, dodatno pogoršati socijalni položaj većine penzionera, a naročito onih sa višim primanjima, čiji je položaj već značajno derogiran i pogoršan u prethodne četiri godine, od novembra 2014. godine, primenom Zakona o privremenom uređivanju  načina isplate penzija.

- Gradski odbor sindikata ponovo upućuje predlog višim organima sindikata da kod nadležnih organa insistiraju da se posebnim propisima utvrdi da odnos između minimalne zarade i maksimalne zarade u Republici ne može biti veći od 1 : 5.

Gradski odbor Organizacije samostalnih sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine upućuje predlog nadležnim organima Republike i Fondu za PIO da se napravi poseban E šalter, da svaki osiguranik, unošenjem svog JMBG može, pre podnošenja zahteva za penziju, da utvrdi šta mu od dokumentacije nedostaje kao i kolika bi mu starosna penzija bila, ne računajući podatke iz godine u kojoj bi se podneo zahtev.

Kada je reč o “JUGOALATU”, Gradski odbor Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine uputiće zahtev Ministarstvu privrede R Srbije, kao i Gradonačelniku Novog Sada g-dinu Milošu Vučeviću da u što je moguće kraćem vremenskom periodu primi na sastanak predstavnike Samostalnog sindikata Jugoalata AD, Novi Sad, kao i stečajnu upravnicu nad ovim privrednim društvom kako bi se utvrdila  moguća rešenja za ovo privredno društvo nad kojim je po ko zna koji put, pokrenut stečajni postupak i čiji zaposleni nemaju uplaćene doprinose unazad nekoliko godina niti su im isplaćene zarade, naknade zarada i druga primanja u prethodne tri godine.bottom