top
Please update your Flash Player to view content.

Tokom predhodnih pet meseci Radna grupa Gradskog odbora radnika kulture vredno je radila na pisanju teksta novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture kojima je osnivač grad Novi Sad. Od aprila do septembra Odbor je organizovao deset sastanaka radne grupe na kojima su se analizirali svi članovi iz predhodnog PKU sa predloženim izmenama i dopunama novog teksta PKU. Članovi Radne grupe trudili su se da iznađu najbolja rešenja koja Zakon dozvoljava, najviše spoticanja i dileme bilo je oko dela zarada u PKU.

U želji da razjasne ovu dilemu, a ujedno i razgovaraju o materijalnom položaju zaposlenih u ustanovama kulture kojima je osnivač grad Novi Sad, nekoliko puta je iniciran i održan sastanak sa predstavnicima gradske vlasti.Tu pre svega mislimo na gospođu Milanku Brkić, gospodina Dejana Mandića, Milenu Krstić i Miroja Jovanovića.
Predstavnici sindikata zaposlenih u ustanovama kulture Novog Sada gostovali su u emisiji OSAA ( novembar 2013. godine) gde su takođe informisali sindikalno članstvo i građanstvo na teme : materijalni položaj u ustanovama kulture kojima je osnivač grad Novi Sad ( od perioda 2007-2013. godine), angažovanje članova Odbora na Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture kojima je osnivač grad Novi Sad, o ulozi ustanova kulture u kontekstu projekta Novi Sad Evropska predstavnica kulture i dosadašnjoj saradnji Sindikata kulture sa aktuelnom Vlasti u Novom Sadu.


bottom