top
Please update your Flash Player to view content.
Dana 24.09.2015. godine, u zgradi Muzeja Vojvodine u Novom Sadu(Dunavska 35), održana je Javna rasprava povodom poslednje Radne verzije Kataloga radnih mesta u ustanovima kulture, na inicijativu SO radnika Muzeja Vojvodine i GOS radnika kulture Novog Sada, članica Saveza samostalnih sindikata grada novog Sada i opština.
Javnoj raspravi ispred Vlade Republike Srbije prisustvovali su Darinka Radojević, savetnik Kori Udovički - potpredsednika Vlade, i Vladimir Mihajlović, savetnik u Kabinetu Kori Udovički - potpredsednika Vlade, kao predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Igor Jovičić, sekretar ministarstva; Vesna Maricki Ostojić, samostalni savetnik; Đurđijana Jovanović, samostalni savetnik; i Nikola Šeatović, savetnik; kao predstavnici Ministarstva kulture i informisanja; Letica Rokvić, sekretar Narodne bivlioteke Srbije; i Marija Milošević, stručni saradnik za pravne poslove u Arhivu Srbije.
Preko 100 predstavnika kulturnih institucija Novog Sada i Vojvodine prisustvovalo je Javnoj raspravi gde su predstavnici Vlade, u većini slučajeva čini se bezuspešno, pokušavali da razreše brige i nedoumice koje izaziva Katalog. Glavni argument u odbrani Kataloga bio je svakako da njegova primenjivost nije potpuna bez sistematizacije radnih mesta u samim ustanovama, tj. da navedena radna mesta u katalogu nisu prepreka da se se kroz sistematizacije obuhvate i ona radna mesta, sa zanimanjima, koja nisu u Katalogu. Opšti je utisak, da je Radna verzija Kataloga urađena bez dovoljno udubljivanja, bez dovoljno istraživačkog rada i analiziranja, te da se mnogi zaposleni neće pronaći u njemu što će dovesti do gubljenja radnih mesta ili u blažem slučaju, do smanjenja primanja zaposlenih.

bottom