top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Kulture - Vesti

Kao i svake godine, GOS radnika zaposlenih učestvuje na Radničko sportskim igrama u Grčkoj. Više informacija možete pronaći na linkovima ispod:
- prijava -
- plakat -
- podaci o prevozu i polasku -
- Korigovan program polaska -
Gradski odbor sindikata radnika zaposlenih u kulturi i 2022. godine je potpisao Sporazum o materijalno finansijskoj pomoći Grada Novog Sada. Sporazum 2022.
Na ovaj način nastavljena je dobra praksa i saradnja sindikata i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada. Sporazum 2021.
Pravila o radu Gradskog odbora sindikata radnika zaposelnih u kulturi Grada Novog Sada možete pogledati OVDE.

Članovi odbora kulture u ustanovama kojima je osnivač grad Novi Sad, počeli su sa priprema na izradi novog teksta Kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač grad Novi Sad.Članovi odbora oformirali su Radnu grupu koja nastoji da novi tekst KU prilagodi sa izmenama i dopunama postojećeg, gde bi se izbegle sva moguća kršenja ili osporavanja prava zaposlenih u ustanovama kulture. Inače, najveći problem zaposlenih u ustanovama kulture jeste pribegavanje posodavaca na zapošljavanje po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, gde se zaposlenom uskraćuju mnoga prava i stalna je prisutnost nesigurnosti kod istih. U takvim slučajevima načešće se dešava da zarade kasne ili se isplaćuju nakon više meseci. Upravo sa novi tekstom KU pokušaće se što je više moguće pomoći i proizvesti način rešavanja problematike tako zaposlenih.

Dana 30. novembra 2012.godine zaključen je Sporazum o produženom roku važenja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač Republika Srbija. Važenje Posebnog kolektivnog ugovora je produženo za rok od naredne tri godine. Tekst Sporazuma i Posebnog kolektivnog ugovora možete videti ovde.


bottom