top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Komunalaca - Vesti

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević potpisao je u Gradskoj kući Poseban kolektivni ugovor za javno-komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada sa tri reprezentativna sindikata, a to su Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada, Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ i Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije. Tim kolektivnim ugovorom uređena su prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa u javno-komunalnim i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad, kao i međusobni odnosi učesnika tog kolektivnog ugovora.
- Predstavnicima sindikata zahvaljujem na postignutom dogovoru na osnovu kojeg smo danas potpisali Poseban kolektivni ugovor za novosadska javno-komunalna i javna preduzeća. Razgovori nisu bili laki, ali smo razgovarali otvoreno. Sindikati su se borili za što bolju poziciju zaposlenih, dok je Grad sagledavao ekonomsku stabilnost kao garant da se ne ugroze druge investicije u ovim izazovnim vremenima. Najveći pomaci u novom kolektivnom ugovoru su da smo minimalnu zaradu zaposlenima u javnim i javno-komunalnim preduzećima Grada definisali u visini minimalne zarade na teritoriji Republike Srbije. To je ozbiljan pomak, jer to garantuje da će rastom minimalne zarade na teritoriji države, automatski rasti plate u svim javnim preduzećima. Druga bitna promena tiče se definisanja minulog rada, regresa i toplog obroka i to na sledeći način -  na nivou svih preduzeća će se minuli rad ceniti sa 0,5% od osnovice u odnosu na godine staža, topli obrok je povećan na 500 dinara bruto dnevno,  dok je regres 100% prosečne zarade uvećano za 33 000 dinara godišnje. Jubilarne nagrade za staž će biti isplaćivane od sad, ne samo za pune godine, nego i za 15, 25 i 35 godina radnog staža.

Dana 17.12.2019. godine održana je V Izborna konferencija Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada. Nakon sprovedenih izbora u svim JP i JKP Novog Sada i opština Beočin i Sremski Karlovci, kao i drugim privrednim društvima iz komunalno-stambene delatnosti, konstituisan je Gradski odbor, a izvršeni su izbori za predsednika, članove nadzornog i statutarnog odbora sindikata za naredni petogodišnji mandatni period. Izborna konferencija koja je brojala 39 članova za predsednika je izabrala Vladimira Plavšića. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština čestita novi mandat predsedniku odbora i želi mu samo pobede u sindikalnoj borbi.

Ovom prilikom želimo da informišemo javnost da su Sindikat zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Novog Sada i Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Vojvodine, uputili inicijativu Ministarstvu finansija za izmenu 2 Zakona.

Detaljnom analizom stanja došlo se do čvrstog uverenja da je potrebno iz Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o privremenom uređivanju osnovica iz pojma „korisnici javnih sredstava“ izbrisati, odnosno izostaviti javna komunalna preduzeća, odnosno javna preduzeća kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave jer javna komunalna preduzeća ne posluju na osnovu budžetskih propisa, nego na osnovu Zakona o javnim preduzećima i Programa poslovanja za tekuću godinu. Ovo se naročito odnosi na period nakon 1. decembra 2016. godine, kada je stupila na snagu izmena Zakona o budžetskom sistemu po kome javna preduzeća ne mogu biti inidrektni korisnici budžeta (a direktni nisu nikad ni mogli biti). Samim tim je bespredmetno da se ova pravna lica stavljaju u istu poziciju kao i direktni ili indirektni korisnici budžeta, i njihov položaj reguliše ovim propisima, jer se javna komunalna preduzeća finansiraju od pružanja komunalnih usluga i proizvoda, ne iz budžeta.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i Gradski odbor sindikata zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Novog Sada organizuju konferenciju za medije u ponedeljak, 05.10.2015. godine u 11.00 časova u Plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković", Bulevar Mihajla Pupina 24, Novi Sad.
Tema konferencije:
Pokretanje inicijative za stečaj JKP "STAN" od strane dvadesetak radnika ovog preduzeća, koji žele da unište sopstveno preduzeće, uprkos protivljenju osnivača, sindikata i velike većine zaposlenih u tom preduzeću (njih preko 170).
Zbog novonastale situacije u JKP "Informatika" i otpuštanja 19 radnika bez ikakvog obrazloženja i pod vrlo čudnim okolnostima, radnici su doneli odluku o stupanju u štrajk upozorenja, koju možete videti OVDE.
Takođe, radnici će organizovati spontani skup u 15.00 časova ispred JKP "Informatika" (Bulevar Cara Lazara 3) svaki dan u 15.00 časova i do petka, 27.03.2015. kada je zakazan veliki protest ispred Gradske kuće u 15.00 časova.

bottom