top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Grafičara - Vesti

Vlada Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju i medijima, kojima je rok za privatizaciju medija produžen najkasnije do 31. oktobra 2015. godine i uputila taj predlog Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje po hitnoj proceduri.

Dana 13.01.2015. godine održani su izbori u gradskom odboru sindikata grafičke, informativne i izdavačke delatnosti Novog Sada.
Prethodno, izvršeni su izbori u svim sindikalnim organizacijama ovog gradskog odbora.
Jednoglasno, na mesto predsednika za mandatni period 2015-2020, ponovo je izabran gospodin Dragutin Remecki.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština čestita gospodinu Remeckom izbor, želi mu što manje problema i puno uspeha u radu.
Tokom protekle godine, problemi članstva Sindikata radnika grafičke, informativne i izdavačke delatnosti Novog Sada rešavani su u hodu. Sve vreme je održavan kontakt sa predsednicima sindikalnih organizacija i članstvom Sindikata. Tranzicija je, nesumljivo, ostavila traga i na socijalni položaj zaposlenih u ovoj delatnosti. Pored nezavidnog položaja zaposlenih i članstva samostalnog sindikata u preduzećima u restrukturiranju u okviru ove grane, po prvi put se, tokom godine koja je za nama, javio problem finansiranja i redovnosti u isplati zarada zaposlenima u javnom servisu – RUV RTV, Novi Sad. Na održanim sednicama redovno je analizirano kretanje članstva i sindikalne članarine i zaključivano da je neophodno raditi na omasovljenju sindikalnog članstva. Članstvo je informisano o radnim verzijama izmena i dopuna sistemskih zakona, pre svega Zakona o radu. Uz pomoć Stručne službe, u drugoj polovini 2013. godine, sačinjena su dva Predloga teksta Kolektivnog ugovora kod poslodavca, i to u “Dnevnik Holidng” AD u restrukturiranju, Novi Sad i u “Dnevnik Vojvodina press” DOO, Novi Sad.

Tokom protekle godine, problemi članstva Sindikata radnika grafičke, informativne i izdavačke delatnosti Novog Sada, rešavani su u hodu. Sve vreme je održavan kontakt sa predsednicima sindikalnih organizacija i članstvom Sindikata. Tranzicija je, nesumljivo, ostavila traga i na socijalni položaj zaposlenih u ovoj delatnosti. Pored smanjenja broja zaposlenih u privrednim društvima ove grane, realno je sve lošiji socijalni položaj zaposlenih.

U drugoj polovini novembra, posle mukotrpnih pregovora, zaključen je Kolektivni ugovor kod poslodavca "RUV - RTV", Novi Sad, na zadovoljstvo svih zaposlenih u ovom javnom servisu.

Preduzimani su i pokušaji na omasovljenju članstva ovog Samostalnog sindikata. Tokom godine koja je za nama, formirana je nova Sindikalna organizacija "Novosadska televizija", Novi Sad.

Zaposleni radnici Dnevnik - štamparije doo iz Novog Sada , kojima je otkazan ugovor o radu 29.jula 2011.g. zato što su stupili u štrajk i prestali da rade zbog neisplaćenih 11 zarada nakon više od 10 meseci sudskog postupka juče dobili sudsku odluku kojom su im poništeni ugovori o otkazu ugovora o radu ,iz razloga nezakonitosti uz obavezu tuženog da ih vrati na rad u stalni radni odnos, sa obavezom da im uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje za tri meseca predhodne godine i da im isplati zarade kad se u završnom računu iskaže pozitivno poslovanje.Tuženi i tužioci odrekli se prava na žalbu tako da je odluka suda pravosnažna.

bottom