top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Građevina - Vesti

Predstavnici sindikata i unije poslodavaca srbije traže formiranje ministarstva za građevinu

Na vanrednoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana 14. maja 2012. godine, predstavnici sindikata i Unije poslodavaca Srbije dogovorili su se da traže od Vlade Republike Srbije da se formira posebno ministarstvo za građevinarstvo. Na sednici su predložene hitne mere koje bi trebalo da spreče dalju stangaciju, gušenje firmi i gubitak radnih mesta u građevinarstvu. Analiza trenutnog stanja u ovoj grani privrede pokazala je da je u protekle tri godine nestalo oko 3 000 građevinskih preduzeća i da ih sada ima oko 8 000, od kojih je oko 80 % nelikvidno. Da bi se sprečilo dalje propadanje ove izuzetno važne grane potrebno je pored formiranja posebnog ministarstva da se ukine naplata PDV-a građevinskim preduzećima unapred, već da se obavlja po realizaciji posla. Isto tako je potrebno i da se domaća građevinska preduzeća zaštite u Srbiji od stranih kompanija za koje najčešće rade kao podizvođači. Trenutno u građevinskim preduzećima radi oko 70 000 zaposlenih, a u industriji građevinskih materijala oko 40 000 zaposlenih. Prema procenama sindikata oko 40 % zaposlenih u ovoj grani privrede radi „na crno“, pa će se i u narednom periodu insistirati na pojačanom radu inspekcijskih organa.

Prošireno dejstvo Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije

Ministar rada i socijalne politike, Rasim Ljajić, potpisao je, 12. marta 2012. godine, Odluku o proširenom dejstvu Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije. Posebni kolektivni ugovor za delatnost građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, primenjivaće se i na poslodavce koji obavljaju delatnost građevinarstva i industrije građevinskog materijala, a koji nisu učestvovali u njegovom zaključivanju.

Potpisan PKU za građevinarstvo

Pregovarački timovi reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca Srbije usaglasili su tekst novog Posebnog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije koji je 14.02.2012. godine potpisan u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Ugovor su potpisali predsednik Unije poslodavaca Srbije za granu građevinarstva, Zoran Mišeljić, predsednik Granskog sindikata građevine, građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“, Saša Simić i predsednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, Duško Vuković.

Vuković je rekao da su socijalni partneri ispunili svoju obavezu i postigli konsenzus koji će omogućiti da radnici lakše podnesu teret velike krize.

Potpisivanjem ovog ugovora, koji bi trebalo da važi dve godine, jeste maksimum koji smo u ovom trenutku mogli da postignemo, a sada se moramo izboriti da on bude primenjen i u praksi, kazao je Vuković, izrazivši uverenje da će ministar rada uskoro potpisati i prošireno dejstvo tog ugovora.

Potpisan Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije

Predsednik Sindikata Duško Vuković, predsednik Granskog sindikata građevinarstva, IGM, DI i PP „Nezavisnost” – Saša Simić i predsednik Unije poslodavaca Srbije u delatnostima građevinarstva na teritoriji Republike Srbije – Zoran Mišeljić, dana 21.12.2011. godine potpisali su Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije.

Potpisnici su ujedno poslali Ministarstvu rada i socijalne politike i inicijativu za donošenje odlluke o proširenom dejstvu Aneksa I.

DEKLARACIJA Republičkog odbora Sindikata radnika građevinarstva i IGM Srbije

Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije

 

 


bottom