top
Please update your Flash Player to view content.

Na vanrednoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana 14. maja 2012. godine, predstavnici sindikata i Unije poslodavaca Srbije dogovorili su se da traže od Vlade Republike Srbije da se formira posebno ministarstvo za građevinarstvo. Na sednici su predložene hitne mere koje bi trebalo da spreče dalju stangaciju, gušenje firmi i gubitak radnih mesta u građevinarstvu. Analiza trenutnog stanja u ovoj grani privrede pokazala je da je u protekle tri godine nestalo oko 3 000 građevinskih preduzeća i da ih sada ima oko 8 000, od kojih je oko 80 % nelikvidno. Da bi se sprečilo dalje propadanje ove izuzetno važne grane potrebno je pored formiranja posebnog ministarstva da se ukine naplata PDV-a građevinskim preduzećima unapred, već da se obavlja po realizaciji posla. Isto tako je potrebno i da se domaća građevinska preduzeća zaštite u Srbiji od stranih kompanija za koje najčešće rade kao podizvođači. Trenutno u građevinskim preduzećima radi oko 70 000 zaposlenih, a u industriji građevinskih materijala oko 40 000 zaposlenih. Prema procenama sindikata oko 40 % zaposlenih u ovoj grani privrede radi „na crno“, pa će se i u narednom periodu insistirati na pojačanom radu inspekcijskih organa.


bottom