top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Građevine - Članovi odbroa

 

 

PREDUZEĆE

ADRESA

PREDSEDNIK SINDIKALNE ORGANIZACIJE

1.

"Vojvodinaput - Bačkaput" AD

Jovana Đorđevića 2, Novi Sad

Vesna Petković

2.

“IGM STRAŽILOVO” d.o.o.

Karlovački vinogradi bb, Sremski Karlovci

Josip Modić

3.

“PRO-ING” a.d.

Bulevar Mihajla Pupina 3/II, Novi Sad

Milan Bursać

4.

“HIDROZAVOD DTD” a.d.

Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad

Bogdanov Branislava

5.

“DIJAGONALA” d.o.o.

Radnička 28, Novi Sad

Sonja Milić

 

 

 

 


bottom