top
Please update your Flash Player to view content.

Dana 23. decembra 2014. godine održana je izborna – konstitutivna sednica Gradskog odbora sindikata radnika energetike, petrohemije, hemije i nemetala Novog Sada. Verifikovan je izbor novih članova GOS-a za mandatni period 2015-2020. godine. Na sednici je usvojen Izveštaj o petogodišnjem radu GOS-a. Nakon sprovedenog tajnog glasanja, za predsednika Sindikata radnika energetike, petrohemije, hemije i nemetala Novog Sada za mandatni period 2015-2020. godine jednoglasno je izabran Milivoje Vojinović, dosadašnji predsednik Gradskog odbora sindikata.

Na sednici su, između ostalog, predloženi kandidati za više organe sindikata i Saveza sindikata. Razmatrana je i aktuelna situacija u Sindikalnoj organizaciji “Alas Rakovac”, Ledinci i utvrđeni pravci daljih aktivnosti, a u cilju pokušaja iznalaženja rešenja za probleme u ovom privrednom društvu.


bottom