top
Please update your Flash Player to view content.

Međunarodna saradnja

3. – 5. maj 2017. - U okviru projekta Sindikalna škola "U znanju je snaga", koji zajedno sprovode Viša narodna škola Viskadalen iz Švedske, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i Savez samostalnih sindikata Vojvodine, članovi Projektnog tima Goran Milić, predsednik SSSV, Tomislav Stajić, sekretar SSSV, Vladimir Gvozdenović, predsednik SSSNS i Marija Grbić, stručna saradnica SSSV razgovarali su sa sindikalnim kolegama iz Hrvatske, Slovenije  i Austrije o značaju i načinu sindikalnog obrazovanja članstva. Razmenjena su iskustva koja će biti od velike koristi za nastavak sindikalne borbe u Srbiji.

Predsednik Saveza samostalnog sindikata Hrvatske, Mladen Novosel, i stručni saradnici SSSH-a,  Petra Šimunović i Darko Šćepanić, upoznali su prisutne sa aktuelnim aktivnostima SSSH i jedinstvenom bazom kolektivnih ugovora, posebno istakavši značaj sistema obrazovanja EDUCA@SSSH kroz koji se vrši obuka sindikalnih i drugih radničkih predstavnika.

Sa kolegama iz Zveze slobodnih sindikata Slovenije, Dušanom Semoličem, predsednikom ZSSS i Pavlom Vrhovcem, sekretarom ZSSS, pričalo se o radu sindikalne AKADEMIJE ZSSS, rezultatima i izazovima sindikalnog obrazovanja.
Model obrazovanja sindikalnog članstva i radničkih predstavnika u Austriji je predstavljen od strane Sabine Letz, šefa odeljenja za obrazovanje ÖGB i Isabelle Ourny, stručne saradnice, koje su predstavile specifičnosti sindikalnog obrazovanja zasnovanog na dva stuba, model Austrijskog sindikalnog obrazovanja, koji sindikat ÖGB sprovodi sa Radničkom komorom Austrije, dok drugi stub predstavlja trogodišnja Sindikalna škola.

Na osnovu tri radna sastanka, iskristalisao se zaključak da sveobuhvatno i planski vođeno obrazovanje sindikalnog članstva značajno doprinosi jačanju sindikalnog pokreta, aktivizmu članstva i boljem ostvarivanju radničkih prava, te da sindikati moraju sistemski da se bave ovim pitanjem, razmenjuju iskustva i primere dobre prakse.
Obaveštavamo javnost da je Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u saradnji sa italijanskom nevladinom organizacijom „ARCI“, dana 16.10.2014.godine u zgradi Radničkog doma “Svetozar Marković”, organizovao Okrugli sto na temu “Korupcija u institucionalnim telima”.

Index Globalnih Prava 2014.  nosi podnaslov „Najgore zemlje Sveta za radnike“. Svi u nekoj meri poznajemo priču o pravima radnika. Znamo ponešto i o Konvencijama MOR-a i o Direktivama EU, ili smo bar čuli za njih. I sve što u tim dokumentima piše je baš lepo osmišljeno . I da, zaboravismo da pomenemo zakone o radu. I za njih važi isto (bar u nekim zemljama). Ali, da li je sve tako i u praksi? Da li se i u praksi poštuju ta prava radnika? Ili su to samo mrtva slova na papirima? Ne, nije tako i u praksi. Ne, u praksi se uglavnom ne poštuju prava radnika. Da, to su, u mnogim zemljama, samo mrtva slova na papirima. Ne bismo da, kako narod kaže, izmišljamo toplu vodu. Neki su to već učinili i dokumentovali. Potrudili su se da čitav svet sazna.
ITUC je objavio svoj Index Globalnih Prava za 2014. godinu, a potpisala ga je Sharan Burrow, generalni sekretar ITUC-a. Podelio je zemlje u šest kategorija i označio ih brojevima: 1, 2, 3, 4, 5 i 5+. Svaka kategorija ima svoje karakteristike:
1. Neredovno (povremeno) kršenje prava – kolektivna radna prava su, u generalnom, garantovana. Radnici mogu slobodno da se udružuju i da brane svoja prava kolektivno sa vladom i/ili kompanijama i mogu da poboljšaju svoje uslove rada putem kolektivnog pregovaranja.

Tradicionalno, od februara 2008. godine, Evropski sindikalni institut (ETUI) objavljuje mesečnik pod nazivom „Kolektivno pregovaranje“ (Collective bargaining newsletter). Ovaj mesečnik predstavlja skup informacija o razvoju kolektivnog pregovaranja širom Evrope. Njegova svrha je razmena informacija između sindikata ali i pružanje podrške ETUC-ovom Komitetu za kolektivno pregovaranje. U nastavku možete pročitati najzanimljivije vesti za mesec maj 2014. godine.

Austrija
Online informacije o pregovaranju
15.maj 2014.
Sajt www.kollektivvertrag.at je rezultat projekta saradnje između konfederacije sindikata OGB i ministarstva rada. Na njemu se mogu pronaći informacije o svim kolektivnim ugovorima na snazi, rezime određenih ugovora, vesti o toku pregovora, kao i tematske informacije. Dostupni su i kratki izveštaji na engleskom jeziku. Jedna od poslednjih vesti na sajtu je da su pregovori za hemijski sektor i za luku u Beču završeni u maju 2014. godine.

Po osnovu uspostavljene saradnje, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je bio gost na XVII Kongresu Komore rada opštine Milano, Italija. Kongres je održan 05. i 06. marta 2014. godine u zgradi Komore rada opštine Milano, u Milanu. Delegaciju SSSNS činile su Nada Vidović, sekretar SSSNS i Aleksandra Đokić, saradnik za međunarodnu saradnju SSSNS.
Centralne teme Kongresa su bile: "Radna mesta su ključ za budućnost" i "Sindikat je nešto drugo". Tokom rada Kongresa, pored izbornih pitanja i regulatornih tela, velika pažnja posvećena je nasilju nad ženama i položaju penzionera.


bottom