top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Održana je 14. sednica gradskog veća SSSNS i opština

Četrnaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 3. oktobra 2017. godine. Veće je razmatralo materijal: „Pokazatelji socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“ i ocenilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.
Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih osam meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!
Usvojeni su izveštaji grupacijskih sindikata u sastavu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i to: Grupacije industrijskih sindikata, Grupacije sindikata javnog sektora i Grupacije sindikata uslužnih delatnosti.  

Održana je 13. Sednica gradskog Veća SSS grada Novog Sada i opština

13. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 19. juna 2017. godine. Veće je nakon razmatranja materijala: "Analiza socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu" ocenilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.

Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih pet meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!

Veće je prihvatilo informaciju o zakonskim predlozima u proceduri i to o: nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova; aktivnostima na izradi Zakona o radu preko Agencija za privremeno zapošljavanje; nacrtu Zakona o štrajku; radnoj verziji Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i o činjenici da se na sastanku radne grupe koja priprema izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u pripremljenom materijalu Ministarstva nije našao predlog SSS Srbije da se momentom sticanja 65 godina starosti osiguraniku - korisniku prava iz PIO po osnovu prevremenog starosnog penzionisanja ukidaju kazneni poeni (tzv. „penali“) zbog odlaska u starosnu penziju (u tzv. prevremenu starosnu penziju) pre navrešenih 65 godina starosti.

Održana je 12. Sednica gradskog Veća SSS grada Novog Sada i opština

Dvanaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 11. aprila 2017. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Nagrade, odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2017. godini, dodeli kolektivima: „UNIMET“ DOO, Kać, DOO „BB MINAQUA“, Novi Sad i J.K.P. „PUT“ Novi Sad Sindikau zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada. Prvomajska nagrada za 2017. godinu biće uručena i pojedincima: GORDANI DRAGOJEVIĆ Hotel „Putnik“ AD, Novi Sad, MIROSLAVU JOKSIMOVIĆU „NIVA“ DOO, Žabalj i MIĆI GRBIĆU „MESSER TEHNOGAS“ AD Beograd Fabrika Novi Sad.
Prvomajska nagrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, za 2017. godinu, uručiće se dobitnicima na svečanoj sednici, 28. aprila 2017. godine, u 12,00 časova.

ODRŽANA JE 10. SEDNICA GRADSKOG VEĆA SSS GRADA NOVOG SADA I OPŠTINA

Deseta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 23. decembra 2016. godine. Pored članova Veća, sednici su prisustvovali i gosti: Olivera Bobić, predsednik SSS grada Niša, Saša Torlaković, predsednik Samostalnog sindikata građevinarstva i IGM Srbije i Goran Milić, predsednik Veća SSS Vojvodine.
Veće je usvojilo Izveštaj o radu SSS grada Novog Sada i opština za proteklu, 2016. godinu. Donet je Plan rada Saveza za narednu poslovnu godinu, kao orijentacioni plan aktivnosti. Doneta je odluka o imenovanju komisija za popis u 2016. godini. Razmotrena je i prihvaćena informacija o stanju u opštinskim većima SSS Srbobrana, Žablja, Temerina i Beočina. Razmatrano je i kretanje članstva i članarine tokom prvih jedanaest meseci ove, u odnosu na isti period prethodne i konstatovalo da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!

Održana 9. sednica Veća SSSNS i opština

Deveta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 26. septembra 2016. godine. Veće je, kao najviši organ između dve konferencije, izvršilo izbor novog, nedostajućeg člana Statutarnog odbora SSS grada Novog Sada, do kraja tekućeg mandatnog perioda. Razmatrana je informacija o broju zaključenih kolektivnih ugovora kod poslodavaca u privrednim društvima/ustanovama na teritoriji Novog Sada u kojima postoje sindikalne organizacije samostalnog sindikata. S tim u vezi, Gradsko veće SSS Novog Sada je pokrenulo Inicijativu prema Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije da podnese zahtev za otpočinjanje pregovora radi zaključenja Opšteg kolektivnog ugovora, kao osnova za poboljšanje socijalnog položaja većine zaposlenih.
Ocenjeno je da je potrebno mnogo više angažovanja predsednika sindikalnih organizacija, predsednika gradskih odbora sindikata, koordinatora zaduženih za Grupacije sindikata, ali i Stručne službe kao servisa granskim sindikatima, kako bi se u što većem broju privrednih društava/ustanova na teritoriji Novog Sada prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavaca uredili kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

bottom