top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Četvrta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 15. juna 2010. godine. Na sednici je verifikovan izbor v.d. predsednika Sindikata saobraćaja i veza Novog Sada, Miroslava Mihajlovića, za člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, do sprovođenja izbora u ovom Sindikatu.

Treća sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održana je 19. aprila 2010. godine. Na sednici je verifikovan izbor novoizabranog predsednika Sindikata radnika železničara za člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština u mandatnom periodu 2010.-2015. godina. Pored toga, doneta je Odluka o dodeli 41. Prvomajske nagrade Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2010. godini (opširnije u prilogu).

Druga sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održana je 23. marta 2010. godine. Na sednici je, u skladu sa usvojenim dnevnim redom, donet Poslovnik o radu Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, doneta je Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za solidarnu stambenu izgradnju grada Novog Sada i Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Takođe, doneta je Odluka o dodeli 41. Prvomajske nagrade i novčanom delu nagrade za pojedince. Imenovani su članovi Komisije za dodelu Prvomajske nagrade Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, kao i Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o dodeli Prvomajske nagrade Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština (opširnije u prilogu).

Dana 03. marta 2010. godine, održana je 01. sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Na sednici je doneta Odluka o broju i strukturi članova Predsedništva Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština kao samostalnog izvršno-operativnog organa Gradskog veća: - imenovani su članovi Predsedništva – predsednika Gradskih odbora sindikata na stalni rad u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Izvršen je izbor: članova 20-te Konferencije SSS Vojvodine, člana Nadzornog odbora SSS Vojvodine, članova Veća SSS Vojvodine, delegata XIV Kongresa SSS Srbije i člana Veća SSS Srbije. Doneta je Odluka o imenovanju Nade Vidović, za sekretara Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, za mandatni period 2010.-2015. godina.


bottom