top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Osma sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 23. februara 2011. godine. Na sednici je jednoglasno usvojen Izveštaj o radu Predsedništva i Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, za 2010. godinu. Razmatran je materijal „Uticaj krize na životni standard zaposlenih i penzionera na teritoriji grada Novog Sada i opština, u 2010. godini“ i ocenjeno, da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera na teritoriji grada Novog Sada.

Sedma sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održana je 09. decembra 2010. godine. Na sednici je, pored ostalog, verifikovan izbor novog predsednika Gradskog odbora sindikata obrazovanja, nauke i fizičke kulture Novog Sada za člana Gradskog veća u mandatnom periodu 2010-2015. godine.

U završnici priprema organizovanja Protesta u Novom Sadu, dana 21. oktobra 2010. godine,  u cilju konačnog dogovora, održana je proširena sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je donelo Odluku, a u vezi sa Predlogom pokrenute građanske inicijative – Inicijativnog odbora radi prikupljanja potpisa građana za raspisivanje Referenduma br. 03014-2529/10. od 13.10.2010. godine, sa pitanjem „Da li ste za povlačenje Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i inalidskom osiguranju iz Skupštinske procedure, radi prethodnog usaglašavanja sa socijalnim partnerima (opširnije u prilogu).

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je, u cilju što uspešnijeg organizovanja Protesta u Novom Sadu, protiv donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u formi u kojoj je predložen, 08. oktobra 2010. godine, održalo 6.-tu redovnu sednicu.

 Na 05. sednici održanoj 27. septembra 2010. godine, Gradsko veće Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je razmatralo materijal: „Analiza socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih na teritoriji grada Novog Sada“, i ocenilo da isti realno oslikava postojeći životni standard zaposlenih i penzionera u Novom Sadu.


bottom