top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

U završnici priprema organizovanja Protesta u Novom Sadu, dana 21. oktobra 2010. godine,  u cilju konačnog dogovora, održana je proširena sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je donelo Odluku, a u vezi sa Predlogom pokrenute građanske inicijative – Inicijativnog odbora radi prikupljanja potpisa građana za raspisivanje Referenduma br. 03014-2529/10. od 13.10.2010. godine, sa pitanjem „Da li ste za povlačenje Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i inalidskom osiguranju iz Skupštinske procedure, radi prethodnog usaglašavanja sa socijalnim partnerima (opširnije u prilogu).

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je, u cilju što uspešnijeg organizovanja Protesta u Novom Sadu, protiv donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u formi u kojoj je predložen, 08. oktobra 2010. godine, održalo 6.-tu redovnu sednicu.

 Na 05. sednici održanoj 27. septembra 2010. godine, Gradsko veće Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je razmatralo materijal: „Analiza socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih na teritoriji grada Novog Sada“, i ocenilo da isti realno oslikava postojeći životni standard zaposlenih i penzionera u Novom Sadu.

Četvrta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 15. juna 2010. godine. Na sednici je verifikovan izbor v.d. predsednika Sindikata saobraćaja i veza Novog Sada, Miroslava Mihajlovića, za člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, do sprovođenja izbora u ovom Sindikatu.

Treća sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održana je 19. aprila 2010. godine. Na sednici je verifikovan izbor novoizabranog predsednika Sindikata radnika železničara za člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština u mandatnom periodu 2010.-2015. godina. Pored toga, doneta je Odluka o dodeli 41. Prvomajske nagrade Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2010. godini (opširnije u prilogu).


bottom