top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Održana je [ VI ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je, u cilju što uspešnijeg organizovanja Protesta u Novom Sadu, protiv donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u formi u kojoj je predložen, 08. oktobra 2010. godine, održalo 6.-tu redovnu sednicu.

Održana je [ V ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

 Na 05. sednici održanoj 27. septembra 2010. godine, Gradsko veće Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je razmatralo materijal: „Analiza socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih na teritoriji grada Novog Sada“, i ocenilo da isti realno oslikava postojeći životni standard zaposlenih i penzionera u Novom Sadu.

Održana je [ IV ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Četvrta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 15. juna 2010. godine. Na sednici je verifikovan izbor v.d. predsednika Sindikata saobraćaja i veza Novog Sada, Miroslava Mihajlovića, za člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, do sprovođenja izbora u ovom Sindikatu.

Održana je [ III ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Treća sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održana je 19. aprila 2010. godine. Na sednici je verifikovan izbor novoizabranog predsednika Sindikata radnika železničara za člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština u mandatnom periodu 2010.-2015. godina. Pored toga, doneta je Odluka o dodeli 41. Prvomajske nagrade Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2010. godini (opširnije u prilogu).

Održana je [ II ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Druga sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održana je 23. marta 2010. godine. Na sednici je, u skladu sa usvojenim dnevnim redom, donet Poslovnik o radu Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, doneta je Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za solidarnu stambenu izgradnju grada Novog Sada i Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Takođe, doneta je Odluka o dodeli 41. Prvomajske nagrade i novčanom delu nagrade za pojedince. Imenovani su članovi Komisije za dodelu Prvomajske nagrade Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, kao i Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o dodeli Prvomajske nagrade Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština (opširnije u prilogu).


bottom