top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Trinaesta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 10. aprila 2012. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Prvomajske nagrade, i Zaključka Predsedništva, u funkciji pripreme sednice Veća, jednoglasno odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2012. godine, dodeli:

Dana 23. februara 2012. godine održana je 12. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Pored usvajanja Izveštaja o radu Predsedništva i Gradskog veća, za 2011. godinu, članovi Veća su usvojili Plan rada Saveza, za tekuću kalendarsku godinu.

Dana 27. decembra 2011. godine održana je 11. sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Na sednici je razmatrana informacija o mogućim posledicama novog talasa svetske ekonomske krize na privredu Republike Srbije, privatizacija i njene posledice u Republici Srbiji, sa akcentom na Novi Sad. Gradsko veće je razmatralo i Analizu sprovođenja Socijalno-ekonomskog sporazuma za 2011. godinu, potpisanog aprila ove godine između Vlade RS, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca Srbije.

Dana 23. septembra 2011. godine održana je 10.-ta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Nakon ratmatranja materijala: „Kriza i njen uticaj na kretanje zaposlenosti, nezaposlenosti i položaj zaposlenih i penzionera u Novom Sadu“, Gradsko veće donelo je i odgovarajuće zaključke.

Deveta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 14. aprila 2011. godine. Nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Prvomajske nagrade, koja je sve predložene kandidate ravnopravno tretirala, Gradsko veće je jednoglasno odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2011. godine, dodeli najkvalitetnijim kandidatima, i to:


bottom