top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Dana 27. decembra 2011. godine održana je 11. sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Na sednici je razmatrana informacija o mogućim posledicama novog talasa svetske ekonomske krize na privredu Republike Srbije, privatizacija i njene posledice u Republici Srbiji, sa akcentom na Novi Sad. Gradsko veće je razmatralo i Analizu sprovođenja Socijalno-ekonomskog sporazuma za 2011. godinu, potpisanog aprila ove godine između Vlade RS, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca Srbije.

Dana 23. septembra 2011. godine održana je 10.-ta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Nakon ratmatranja materijala: „Kriza i njen uticaj na kretanje zaposlenosti, nezaposlenosti i položaj zaposlenih i penzionera u Novom Sadu“, Gradsko veće donelo je i odgovarajuće zaključke.

Deveta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 14. aprila 2011. godine. Nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Prvomajske nagrade, koja je sve predložene kandidate ravnopravno tretirala, Gradsko veće je jednoglasno odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2011. godine, dodeli najkvalitetnijim kandidatima, i to:

Osma sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 23. februara 2011. godine. Na sednici je jednoglasno usvojen Izveštaj o radu Predsedništva i Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, za 2010. godinu. Razmatran je materijal „Uticaj krize na životni standard zaposlenih i penzionera na teritoriji grada Novog Sada i opština, u 2010. godini“ i ocenjeno, da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera na teritoriji grada Novog Sada.

Sedma sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održana je 09. decembra 2010. godine. Na sednici je, pored ostalog, verifikovan izbor novog predsednika Gradskog odbora sindikata obrazovanja, nauke i fizičke kulture Novog Sada za člana Gradskog veća u mandatnom periodu 2010-2015. godine.


bottom