top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Održana je [ XXI ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Dana 19. februara 2014. godine održana je 21. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Usvojen je Izveštaj o radu Predsedništva i Gradskog veća, za 2013. godinu i Plan rada za tekuću kalendarsku godinu.
Po već ustaljenoj praksi, Gradsko veće je deo sednice posvetilo razmatranju socijalnog položaja članstva SSS. U smislu navedenog, razmatran je materijal: “Ekonomska kretanja i njihov uticaj na standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu”. Prihvaćena je informacija da će se u petak, 21. februara 2014. godine u organizaciji SSS grada Novog Sada i opština, u Radničkom domu “Svetozar Marković”, Novi Sad održati svečanost na kojoj će biti uručene Nagrade najboljim učesnicima likovnog konkursa “Kad porastem biću”.

Održana je [ XX ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Dana 24. decembra 2013. godine održana je 20. sednica Gradskog veća. Ocenjeno je, da je SSS grada Novog Sada i opština uspeo u nameri da se u petak, 20. decembra t.g. onemogući održavanje javne rasprave o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koja je trebala da se održi u prostorijama RPK u Novom Sadu. Ukazano je na neophodnost maksimalnog angažovanja svih članova SSS, u narednim aktivnostima a u vezi izmena i dopuna Zakona o radu, jer snaga je u broju!

Održana je [ XIX ] Sednica gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Dana 12. septembra 2013. godine održana je 19. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Verifikovan je izbor novoizbranih predsednika granskih sindikata za članove Veća, do kraja tekućeg mandata, kao i novog predsednika Fonda solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Novog Sada. Veće je deo sednice posvetilo analizi aktuelnog socijalnog položaja članstva. S tim u vezi, razmatran je i prihvaćen sveobuhvatni materijal: “Karakteristike privrednih kretanja i njihov uticaj na životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.”

Održana je [ XVIII ] Sednica gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Na 18. sednici Veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održanoj 14.05.2013. godine održani su Izbori za predsednika SSS grada Novog Sada i opština, do kraja tekućeg mandatnog perioda 2010-2015. godine. Na osnovu Izveštaja Izborne komisije i objavljenih rezultata glasanja, od dva kandidata, za novog predsednika Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština izabran je Vladimir Gvozdenović.

 

Održana je [ XVI ] sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Dana 20. februara 2013. godine održana je 16.sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Usvojen je Izveštaj o radu Predsedništva i Gradskog veća, za 2012. godinu, i Plan rada za tekuću kalendarsku godinu. Najavljeno je da će se tradicionalna Prezentacija ponuda RH centara, banja i turističkih organiazcija, a u organizaciji Fonda solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Novog Sada i SSS grada Novog Sada i opština, održati 15. marta 2013. godine, u Radničkom domu "Svetozar Marković", Novi Sad.
Veće je odlučilo, da se i ove godine dodeli Prvomajska nagrada SSS grada Novog Sada, po 44. put, orijetaciono između 22.-26. aprila 2013. godine. Nakon razmatranja materijala „Analiza sindikalnog organizovanja zaposlenih na teritoriji Novog Sada, koji nisu članovi SSS grada Novog Sada i opština, u periodu februar - decembar 2012. godine“, zaključeno je da na omasovljenju članstva moraju raditi svi, jer snaga je u broju!


bottom