top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Dvadeset druga sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 11. aprila 2014. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Prvomajske nagrade, i Zaključka Predsedništva, odlučilo da 45. Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2014. godini, dobiju kolektivi: "Dnevnik-Poljoprivrednik" AD u restrukturiranju, Novi Sad, Sindikalna organizacija ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin i AD "Produktna berza", Novi Sad.
Prvomajsku nagradu za 2014. godinu, po odluci Veća, primiće i pojedinci: Boro Samardžija, JKP „Novosadska toplana“, Novi Sad, Drago Đokić, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine, Milan Vasić NIS A.D. “Rafinerija nafte Novi Sad“, Novi Sad, Aleksandra Ranin, Srednja škola „Svetozar Miletić“ Novi Sad, Desanka Kovačev, OŠ „Sonja Marinković“ Novi Sad i Aleksandar Berbakov, HTUP “Park” ad, Novi Sad.

Dana 19. februara 2014. godine održana je 21. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Usvojen je Izveštaj o radu Predsedništva i Gradskog veća, za 2013. godinu i Plan rada za tekuću kalendarsku godinu.
Po već ustaljenoj praksi, Gradsko veće je deo sednice posvetilo razmatranju socijalnog položaja članstva SSS. U smislu navedenog, razmatran je materijal: “Ekonomska kretanja i njihov uticaj na standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu”. Prihvaćena je informacija da će se u petak, 21. februara 2014. godine u organizaciji SSS grada Novog Sada i opština, u Radničkom domu “Svetozar Marković”, Novi Sad održati svečanost na kojoj će biti uručene Nagrade najboljim učesnicima likovnog konkursa “Kad porastem biću”.

Dana 24. decembra 2013. godine održana je 20. sednica Gradskog veća. Ocenjeno je, da je SSS grada Novog Sada i opština uspeo u nameri da se u petak, 20. decembra t.g. onemogući održavanje javne rasprave o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koja je trebala da se održi u prostorijama RPK u Novom Sadu. Ukazano je na neophodnost maksimalnog angažovanja svih članova SSS, u narednim aktivnostima a u vezi izmena i dopuna Zakona o radu, jer snaga je u broju!

Dana 12. septembra 2013. godine održana je 19. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Verifikovan je izbor novoizbranih predsednika granskih sindikata za članove Veća, do kraja tekućeg mandata, kao i novog predsednika Fonda solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Novog Sada. Veće je deo sednice posvetilo analizi aktuelnog socijalnog položaja članstva. S tim u vezi, razmatran je i prihvaćen sveobuhvatni materijal: “Karakteristike privrednih kretanja i njihov uticaj na životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.”

Na 18. sednici Veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održanoj 14.05.2013. godine održani su Izbori za predsednika SSS grada Novog Sada i opština, do kraja tekućeg mandatnog perioda 2010-2015. godine. Na osnovu Izveštaja Izborne komisije i objavljenih rezultata glasanja, od dva kandidata, za novog predsednika Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština izabran je Vladimir Gvozdenović.

 


bottom