top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Održana je VII sednica Gradskog Veća SSS grada Novog Sada i opština

Sedma sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 14. aprila 2016. godine. Na osnovu predloga Komisije za dodelu nagrade, koja je pažljivo razmotrila sve blagovremeno prispele prijave kandidata vodeći se strogim principima prilikom predlaganja dobitnika ovog najvećeg sindikalnog priznanja, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je Prvomajsku nagradu u 2016. godini dodelio:

kolektivima - JKP „Tržnica“, Novi Sad i Sindikalnoj organizaciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijala za Južnobački okrug, Novi Sad i

pojedincima - Ivanu Dudvarskom - „Danubius“ doo, Novi Sad, Milanu Kojiću - DOO „Unimet“, Kać i Borislavu Lazareviću - „Teko mining Rakovac“ a.d. Ledinci.

Prvomajska nagrada Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, za 2016. godinu, uručiće se dobitnicima na svečanoj sednici, 26. aprila 2016. godine, u 12,00 časova.

Održana je 06. sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

Dana 03. marta 2016. godine održana je 06. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Između ostalog, usvojeni su izveštaji grupacijskih sindikata u sastavu Saveza. Veće je donelo Odluku o dodeli 47. Prvomajske nagrade SSS grada Novog Sada i opština u 2016. godini, o okvirnom datumu dodele Nagrade, kao i o visini novčanog iznosa Nagrade za dobitnike – pojedince. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Statuta SSS grada Novog Sada i opština, a u cilju usaglašavanja sa Statutom SSS Srbije, donetim na 15. Kongresu SSSS.Utvrđen je prečišćen tekst Statuta. Gradsko veće je, u svojstvu osnivača, izvršilo i dalo saglasnost na kadrovske izmene u Fondaciji solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika. Prihvaćena je informacija da će se tradicionalna Prezentacija ponuda rehabilitacionih centara i banja održati u petak, 11. marta 2016. godine sa početkom u 10.00 časova u Radničkom domu „Svetozar Marković“, Bul. Mihajla Pupina 24, Novi Sad.

Održana je 4. sednica Gradskog veća SSS Grada Novog Sada i opština

Četvrta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 18. septembra 2015. godine. Gradsko veće je, verifikovalo izbor v.d. predsednika Sekcije mladih do povratka izabrane predsednice, za mandatni period 2015-2020. godine, sa porodiljskog odsustva. Razmatrana je Analiza sindikalnog organizovanja zaposlenih koji nisu članovi SSS grada Novog Sada i opština. S tim u vezi, upućen je zahtev Veću SSS Srbije da insistira kod nadležnih državnih organa na stvaranju adekvatnog mehanizma kažnjavanja poslodavaca koji sprečavaju zaposlene da se sindikalno organizuju. Utvrđena je obaveza svih predsednika granskih sindikata i članova Gradskog veća da rade na omasovljenju sindikalnog članstva. Razmatrani su i usvojeni izveštaji grupacijskih sindikata u sastavu SSS grada Novog Sada i opština. Gradsko veće je prihvatilo zaključke Veća SSS Vojvodine a u vezi stanja u Organizaciji u celini.
Prihvaćena je informacija a u vezi Fondacije solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika, uz preporuku da se predsednici granskih sindikata angažuju na obaveštavanju i upoznavanju sindikalnih organizacija sa radom Fondacije i mogućnostima koje im se pružaju uključivanjem u Fondaciju.
Preporučeno je predsednicima Gradskih odbora sindikata da izaberu predstavnicu granskog sindikata u Sekciju žena Gradskog veća, radi intenziviranja rada Sekcije žena Gradskog veća.

Održana je 03. Sednica gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština

Treća sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 16. juna 2015. godine. Veće je prihvatilo Informaciju o održanom 15. Kongresu SSS Srbije, 28. maja 2015. godine u Beogradu. Prihvaćena je i Informacija o aktivnostima između dve sednice Veća. Gradsko veće je, između ostalog, razmatralo materijal: „Posledice ekonomskih kretanja na socijalni položaj zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“, uz ocenu da isti realno i sveobuhvatno oslikava sve teži socijalni položaj većine zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu. Nakon analize kretanja broja članova sindikata, zaključeno je da neophodna aktivnost svih članova Veća, ali i zaposlenih u SSS grada Novog Sada i opština sindikalno organizovanje zaposlenih koji nisu članovi našeg sindikata, jer snaga je u broju!

Održana je 02. Sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština

Druga sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 15. aprila 2015. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Prvomajske nagrade, jednoglasno odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2015. godini, dodeli kolektivima: Odboru Sindikalne organizacije za više poslodavaca AD “Novosadski sajam“ i DOO “Sajam tehnika”, Novi Sad, Sindikalnoj organizaciji Luka Novi Sad, Novi Sad, AD “Neoplanta” Industrija mesa, Novi Sad i Sindikalnoj organizaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad. Prvomajska nagrada za 2015. godinu biće uručena i pojedincima: Mirjani Reves “Merkator-S” doo, Novi Sad, Draganu Kuzmanoviću RGZ Službi za katastar nepokretnosti, Sr. Mitrovica,  Jovanu Jovanoviću NIS AD “Pogon Hidrosonda”, Novi Sad, Ernestu Šanci “Danubius” DOO, Novi Sad, Siniši Mariću JKP “Gradsko zelenilo”, Novi Sad i Milutinu Grozdaniću “Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada”, Novi Sad.
Prvomajska nagrada Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, za 2015. godinu, uručiće se dobitnicima na svečanoj sednici, 24. aprila 2015. godine, u 12,00 časova.

bottom