top
Please update your Flash Player to view content.

ČLANOVI GRADSKOG VEĆA
SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NOVOG SADA I OPŠTINA
za mandatni period 2020-2025. godina


Ime i prezime

Funkcija

Kontakt

VLADIMIR GVOZDENOVIĆ

Predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

tel:021/456-290

faks:021/456-301

MILIVOJE VOJINOVIĆ

Sekretar Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština

tel:021/456-290

faks:021/456-301

VLADIMIR PLAVŠIĆ

Predsednik Gradskog odbora sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada

tel:021/456- 211

faks:021/456-180

GORAN LEŠKOV

Predsednik Gradskog odbora sindikata poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i prehrambene industrije Novog Sada

tel:021/456-266

faks:456-301

MIROSLAV MIHAJLOVIĆ

Predsednik Gradskog odbora sindikata saobraćaja i veza Novog Sada

tel: 021/456-290

NOVAK VASIĆ

Predsednik Gradskog odbora sindikata metalaca Novog Sada

tel:021/456-203

MILIVOJE VOJINOVIĆ

Predsednik Gradskog odbora sindikata radnika energetike, petrohemije, hemije i nemetala Novog Sada

tel:021/481-3542

DUŠKO BOJINOVIĆ

Predsednik Gradskog odbora sindikata zanatstva, usluga i privatnog preduzetništva

062/8890-966

 

SLAVKO ĐAKOVIĆ

Predsednik Gradskog odbora sindikata radnika trgovine Novog Sada

065/4888-675

JOSIP MODIĆ

Predsednik Gradskog odbora sindikata radnika građevinarstva i IGM Novog Sada

062/8890-946

 

VALENTINA VREBALOV

Predsednik Gradskog odbora sindikata radnika univerziteta Novog Sada

tel:021/485-30-36

faks:021/400-510

DRAGUTIN REMECKI

Predsednik Gradskog odbora sindikata grafičke, informativne i izdavačke delatnosti Novog Sada

062/8890-958

SOFIJA RADOJČIN

Predsednik Gradskog odbora sindikata obrazovanja Novog Sada

062/8890-969

OLGA PEŠIĆ

Predsednik Gradskog odbora sindikata uprave i pravosuđa Novog Sada

tel: 021/420-299

faks: 021/661-6248

VALERIJA EMBER

Predsednik Gradskog odbora sindikata ugostiteljstva i turizma Novog Sada

tel:021/6633-323

LAZAR POPARA

Predsednik Gradskog odbora sindikata radnika kulture Novog Sada


062/8890-967

MILAN ČEŽEK

Predsednik Gradskog odbora sindikata finansijskih organizacija, fondova, agencija i osiguravajućih društava Novog Sada

tel: 021/456-290

MILORAD POPOVIĆ

Predstavnik Organizacije Invalida rada za grad Novi Sad

tel:021/444-605

faks:021/6338-034

MIROSLAVA NEDELJKOV

Predsednik Sekcije žena Gradskog veća

tel: 021/456-290

MARIJANA LIČINA

Predsednik Sekcije mladih Gradskog veća

tel: 021/456-290

VLADISLAV KRISTIĆ

Poverenik za Opštinu Sremski Karlovci

tel: 021/456-290


bottom