top
Please update your Flash Player to view content.
Dvadeset četvrta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 23. septembra 2014. godine. Gradsko veće je konstatovalo da je na namenski račun grada otvoren u cilju prikupljanja pomoći stanovništvu ugroženom poplavama na teritoriji Srbije, maja ove godine, od otvaranja do danas prikupljeno ukupno 1.108.317,29 dinara. Veće je odlučilo da se sredstva prenesu na račun Vlade R Srbije za pružanje pomoći ugroženima u poplavama, te da se namenski račun SSS grada Novog Sada i opština zatvori. Na sednici je, doneta Odluka o usvajanju Operativnog plana sprovodjenja izbora u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština u 2014. i 2015. godini, za naredni mandatni, petogodišnji period, uz preporuku da se rokovi utvrdjeni Odlukom o sprovodenju izbora u SSS poštuju, kako je ne bi remetio tok i dinamika izbornih aktivnosti za naredni mandatni period...
Doneta je i Odluka o broju i strukturi članova Gradskog veća, Nadzornog i Statutarnog odbora SSS grada Novog Sada i opština. Razmatran je i materijal: “Ekonomski pokazatelji i njihov uticaj na standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu” uz ocenu da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera na teritoriji grada Novog Sada. Zbog višestruko uvećanih poreza na imovinu za 2014. godinu, poreskih obveznika na teritoriji grada Novog Sada i opštine, Gradsko veće je uputilo zahtev Socijalno-ekonomskom savetu grada Novog Sada da uputi inicijativu Skupštini grada Novog Sada da, nakon razmatranja ovog pitanja, donese izmene i dopune Odluke o utvrdjivanju stopa poreza na imovinu za 2014. godinu, uvažavajući pre svega, socijalni aspekt građana Novog Sada. Usvojeni su izveštaji Grupacijskih sindikata u sastavu Saveza. Veće je razmatralo Analizu održanih protesta u Beogradu, od 12. do 17. jula 2014. godine, protiv donošenja izmena i dopuna Zakona o radu, kao i izmena i dopuna Zakona o PIO, te zaključilo da održani protesti u Beogradu, potvrđuju još jedanput, da u Srbiji ne postoji suštinski socijalni dijalog, socijalnih partnera na ravnopravnoj, tripartitnoj osnovi. I pored činjenice da je reč o sistemskim zakonima, čijom primenom je opredeljen položaj i zaposlenih i nezaposlenih i mladih i penzionera, u protestnim aktivnostima nije izražena spremnost za još masovnijim odlaskom učesnika iz Novog Sada na Protest u Beograd. Razlog je nedovoljno razvijena svest i izraženo očekivanje da će se za naša prava i položaj izboriti neko drugi umesto doprinosom nas samih. Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je ocenilo da je povodom najavljenih mera Vlade R Srbije za stabilizaciju javnih finansija, u čijem paketu je i smanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru, odnosno smanjenje penzija, potrebno izdati saopštenje sredstvima informisanja, u kojem bi se najoštrije osudile mere Vlade R Srbije i naveo njihov negativni uticaj kako na privrednu aktivnost u našoj zemlji, tako i na kupovnu moć, odnosno standard većine zaposlenih i penzionera u Srbiji.

bottom