top
Please update your Flash Player to view content.

Dana 19. februara 2014. godine održana je 21. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Usvojen je Izveštaj o radu Predsedništva i Gradskog veća, za 2013. godinu i Plan rada za tekuću kalendarsku godinu.
Po već ustaljenoj praksi, Gradsko veće je deo sednice posvetilo razmatranju socijalnog položaja članstva SSS. U smislu navedenog, razmatran je materijal: “Ekonomska kretanja i njihov uticaj na standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu”. Prihvaćena je informacija da će se u petak, 21. februara 2014. godine u organizaciji SSS grada Novog Sada i opština, u Radničkom domu “Svetozar Marković”, Novi Sad održati svečanost na kojoj će biti uručene Nagrade najboljim učesnicima likovnog konkursa “Kad porastem biću”.

Veće je odlučilo da se, i ove godine, dodeli Prvomajska nagrada SSS grada Novog Sada, po 45. put, orijentaciono između 22. i 25. aprila 2014. godine. U fazi predlagaanja kandidata za dobitnika Nagrade, neophodan je aktivniji pristup predsednika sindikalnih organizacija i predsednika gradskih odbora sindikata, kako bi Prvomajska nagrada, bila dodeljena kolektivima i pojedincima koji su i u ovim, izuzetno teškim društveno-ekonomskim uslovima, ostvarili uspešne rezultate u poslovanju i radu.
I u narednom periodu, aktivnost svih predsednika i članova organa sindikalnih organizacija, predsednika granskih sindikata, članova Predsedništva zaduženih za koordinaciju rada sindikata unutar Grupacija, ali i zaposlenih u Savezu, treba da bude sindikalno organizovanje zaposlenih na teritoriji grada Novog Sada i opština, koji nisu članovi samostalnog sindikata.


bottom