top
Please update your Flash Player to view content.
Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je na 11. sednici održanoj 28. juna 2022. godine na Kelebiji , analiziralo uporedni pregled kretanja članstva i članarine za prvih pet meseci ove u odnosu na prošlu godinu i konstatovano da je potrebno raditi na omasovljenju članstva, jer snaga je u broju!  
Veće je razmatralo materijal: „Uticaj Ukrajinske krize na ekonomiju i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“ i zaključilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava uticaj pandemije na ekonomiju u našoj zemlji i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu. Preporučeno je članovima Veća, da materijal koriste u svom radu, kao i da ga proslede predsednicima sindikalnih organizacija, radi eventualne dalje upotrebe u njihovom radu.
Konstatovano je da je potrebno da učesnici seminara stečena znanja prenesu na članstvo.
Ukazano je na značaj edukacije članstva i razgovarano o temama na koje bi mogle da se održavaju edukacije.
    
Materijal: „Uticaj Ukrajinske krize na ekonomiju i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“

bottom