top
Please update your Flash Player to view content.

20. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 27. decembra 2018. godine. Veće je usvojilo Izveštaj o radu SSS grada Novog Sada i opština, uz konstataciju da isti sveobuhvatno oslikava aktivnosti koje su realizovane tokom protekle godine. Donet je i Plan rada SSS grada Novog Sada i opština, kao okvirni plan aktivnosti za narednu poslovnu godinu. Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih jedanaest meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju članstva, jer snaga je u broju!
    U okviru tekućih pitanja, Veće je razmatralo i prihvatilo informacije o održanoj Konferenciji SES-a Vojvodine, kao i o tome da je socijalni položaj zaposlenih u Srbiji bio centralna tema na sednici Veća SSS Srbije, održanoj 26.decembra u Beogradu. Gradsko veće SSS grada Novog Sada je informisano da je na Inicijativu koja je potekla od Gradskog odbora uprave, pravosudja i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga, upućen dopis Socijalno-ekonomskom savetu Grada, a zatim i Gradonečelniku, da se zaposlenima u ustanovama, organima, upravama, javnim i javno-komunalnim preduzećima kojima je osnivač Grad Novi Sad, isplati solidarna pomoć do kraja tekuće kalendarske godine. Navedena Inicijativa je urodila plodom, tako da će svim zaposlenima u navedenim privrednim društvima, ustanovama, javnim i javno-komunalnim preduzećima kojima je osnivač Grad Novi Sad do kraja tekuće kalendarske godine biti isplaćena solidarna pomoć iz budžeta Grada.


bottom