top
Please update your Flash Player to view content.
Dana 22.02.2018.godine odr\ana je 17. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Veće je odlučilo da se u 2018. godini po 49-ti put dodeli Prvomajska nagrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Članovi Veća su razmatrali materijal: „Ekonomska kretanja i njihov uticaj na socijalni položaj zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“. Usvojeni su izveštaji sindikata grupacija u sastavu SSS grada Novog Sada i opština. Prihvaćena je informacija da će se tradicionalna Prezentacija ponuda rehabilitacionih centara i banja održati u petak 16. marta 2018. godine u amfiteatru na I spratu SPENS-a.Verifikovan je izbor novog člana Veća ispred Udruženja sindikata penzionera Srbije za Južnobački okrug, Novi Sad do kraja tekućeg mandatnog perioda 2015-2020. godine.
    U okviru tekućih pitanja, Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je, između ostalog, prihvatilo Informaciju o aktivnostima koje vodi USPS za JBO, Novi Sad u okviru akcije koju vodi Udruženje sindikata penzionera Srbije, kao kolektivni član SSS Srbije, preduzetih u cilju ukidanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a koje se vode pod sloganom „Od PIO fonda do Strazbura“. Dogovoreno je da se u cilju informisanja građanstva o akciji, izda saopštenje za javnost i objavi vest na veb sajtu SSS grada Novog Sada i opština.

bottom