top
Please update your Flash Player to view content.

Osma sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 23. februara 2011. godine. Na sednici je jednoglasno usvojen Izveštaj o radu Predsedništva i Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, za 2010. godinu. Razmatran je materijal „Uticaj krize na životni standard zaposlenih i penzionera na teritoriji grada Novog Sada i opština, u 2010. godini“ i ocenjeno, da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera na teritoriji grada Novog Sada.

Doneta je Odluka o uručivanju 42. Prvomajske nagrade SSS grada Novog Sada i opština, za 2011. godinu, na sednici koja će se održati, orijentaciono između 26. i 29. aprila 2011. godine. Utvrđen je i iznos novčanog dela Nagrade za dobitnike - pojedince. Istovremeno, utvrđena je obaveza svih predsednika gradskih odbora sindikata da aktivnije pristupe postupku predlaganja kandidata za dobitnike Nagrade, kako bi Prvomajska nagrada i ove, 2011. godine bila dodeljenja najzaslužnijim kolektivima i pojedincima.
Utvrđeno je, da je, u cilju što veće posećenosti tradicionalne Prezentacije banja i RH centara, koja će se održati 11. marta 2011. godine u Radničkom domu „Svetozar Marković“, Bul. Mihajla Pupina 24, Novi Sad, potrebno maksimalno angažovanje svih predsednika granskih sindikata, a i zaposlenih u SSS grada Novog Sada i opština.
Upućen je zahtev Veću SSS Srbije da pokrenu Inicijativu prema socijalnim partnerima radi zaključenja novog Aneksa Opšteg kolektivnog ugovora, koji bi omogućio primenu odredbi koje se odnose na novčana prava zaposlenih i finansijske obaveze poslodavaca, a koje su Aneksom II Opšteg kolektivnog ugovora, stavljenje van snage. Istovremeno, upućen je zahtev Veću SSS Srbije da, po hitnom postupku, pristupe sprovođenju reformi Saveza samostalnih sindikata Srbije, u skladu sa opredeljenjima utvrđenim u Deklaraciji o sprovođenju reforme SSS Srbije, usvojenoj na XIV Kongresu.

 


bottom