top
Please update your Flash Player to view content.

U završnici priprema organizovanja Protesta u Novom Sadu, dana 21. oktobra 2010. godine,  u cilju konačnog dogovora, održana je proširena sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je donelo Odluku, a u vezi sa Predlogom pokrenute građanske inicijative – Inicijativnog odbora radi prikupljanja potpisa građana za raspisivanje Referenduma br. 03014-2529/10. od 13.10.2010. godine, sa pitanjem „Da li ste za povlačenje Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i inalidskom osiguranju iz Skupštinske procedure, radi prethodnog usaglašavanja sa socijalnim partnerima (opširnije u prilogu).

• Odluka Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, u vezi podržavanja Predloga pokrenute građanske inicijative – Inicijativnog odbora radi prikupljanja potpisa građana za raspisivanje Referenduma, br. 03014-2529/10. od 13.10.2010. godine, sa pitanjem: „Da li ste za povlačenje Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju“

Na istoj sednici, doneta je Odluka o formiranju Posebnog odbora radi prikupljanja potpisa na pojedinim mestima na teritoriji grada Novog Sada, a u vezi sa Predlogom pokrenute građanske inicijative – Inicijativnog odbora radi prikupljanja potpisa građana za raspisivanje Reeferenduma, sa pitanjem „Da li ste za povlačenje Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i inalidskom osiguranju iz Skupštinske procedure, radi prethodnog usaglašavanja sa socijalnim partnerima (opširnije u prilogu).

• Odluka o formiranju Posebnog odbora na teritoriji grada Novog Sada, a u vezi sa Predlogom pokrenute građanske inicijative Inicijativnog odbora radi prikupljanja potpisa građana za raspisivanje Referenduma, br. 03014-2529/10. od 13.10.2010. godine, sa pitanjem: „Da li ste za povlačenje Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju“


bottom