top
Please update your Flash Player to view content.
Deveta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 26. septembra 2016. godine. Veće je, kao najviši organ između dve konferencije, izvršilo izbor novog, nedostajućeg člana Statutarnog odbora SSS grada Novog Sada, do kraja tekućeg mandatnog perioda. Razmatrana je informacija o broju zaključenih kolektivnih ugovora kod poslodavaca u privrednim društvima/ustanovama na teritoriji Novog Sada u kojima postoje sindikalne organizacije samostalnog sindikata. S tim u vezi, Gradsko veće SSS Novog Sada je pokrenulo Inicijativu prema Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije da podnese zahtev za otpočinjanje pregovora radi zaključenja Opšteg kolektivnog ugovora, kao osnova za poboljšanje socijalnog položaja većine zaposlenih.
Ocenjeno je da je potrebno mnogo više angažovanja predsednika sindikalnih organizacija, predsednika gradskih odbora sindikata, koordinatora zaduženih za Grupacije sindikata, ali i Stručne službe kao servisa granskim sindikatima, kako bi se u što većem broju privrednih društava/ustanova na teritoriji Novog Sada prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavaca uredili kolektivnim ugovorom kod poslodavca.
Takođe, Gradsko veće je pokrenulo Inicijativu prema Veću SSS Srbije da zahteva od nadležnih državnih organa da se Privredna komora Srbije putem zakona prizna za regularnog socijalnog partnera , a potom i reprezentativnu poslodavačku organizaciju  u Srbiji, jer bi takav potez predstavljao bitan osnov za poboljšanje socijalnog dijaloga u Srbiji, na šta nas obavezuje kao zemlju kandidata i MMF i Evropska komisija u svom poslednjem izveštaju o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji.  
Nakon analize kretanja članstva, zaključeno je da je neophodno raditi na sindikalnom organizovanju zaposlenih koji nisu članovi samostalnog sindikata, odnosno na omasovljenju članstva.  
Usvojeni su izveštaji grupacijskih sindikata u sastavu SSS grada N.Sada i opština.
Veće je razmatralo informaciju o problemima unutar Udruženja sindikata penzionera na teritoriji Novog Sada.

bottom