top
Please update your Flash Player to view content.

 Na 05. sednici održanoj 27. septembra 2010. godine, Gradsko veće Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je razmatralo materijal: „Analiza socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih na teritoriji grada Novog Sada“, i ocenilo da isti realno oslikava postojeći životni standard zaposlenih i penzionera u Novom Sadu.

* Zaključci Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština a u vezi materijala „Analiza socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih na teritoriji grada Novog Sada i opština“

Na istoj sednici, Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je donelo Odluku o organizovanju Protesta u Novom Sadu, 22. oktobra 2010. godine, u cilju sprečavanja donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u formi u kojoj je predložen (opširnije u prilogu).

* Odluka Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština o održavanju Protesta u Novom Sadu, 22. oktobra 2010. godine, protiv donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u formi u kojoj je predložen

 

 

 


bottom