top
Please update your Flash Player to view content.

Četvrta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 15. juna 2010. godine. Na sednici je verifikovan izbor v.d. predsednika Sindikata saobraćaja i veza Novog Sada, Miroslava Mihajlovića, za člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, do sprovođenja izbora u ovom Sindikatu.

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je razmatralo materijal: „Analiza socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih na teritoriji grada Novog Sada“ i ocenilo da isti realno oslikava postojeći životni standard zaposlenih i penzionera Novog Sada (opširnije)

• Zaključci Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština a u vezi materijala Analiza socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih na teritoriji Novog Sada – u PDF formatu

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je razmatralo i ocenilo neprihvatljivim predložene izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i način na koji se sprovode izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (opširnije)

• Primedbe i sugestije SSS grada Novog Sada i opština na predložene izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u PDF formatu
• Uporedni pregled stari Zakon o PIO i izmena Zakona

Prihvaćena je Informacija o održanom 14. Kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije, i donetim rezolucijama, i to: Rezoluciji o socijalnom dijalogu, Rezoluciji o kolektivnim ugovorima i Rezoluciji o radnom vremenu, kao i Deklaraciji o zaposlenima na Kosovu i Metohiji (opširnije).

• Rezolucija o socijalnom dijalogu
• Rezolucija o kolektivnim ugovorima
• Rezolucija o radnom vremenu
• Deklaracija o zaposlenima na Kosovu i Metohiji u pdf formatu


bottom