top
Please update your Flash Player to view content.

Druga sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština održana je 23. marta 2010. godine. Na sednici je, u skladu sa usvojenim dnevnim redom, donet Poslovnik o radu Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, doneta je Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za solidarnu stambenu izgradnju grada Novog Sada i Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Takođe, doneta je Odluka o dodeli 41. Prvomajske nagrade i novčanom delu nagrade za pojedince. Imenovani su članovi Komisije za dodelu Prvomajske nagrade Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, kao i Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o dodeli Prvomajske nagrade Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština (opširnije u prilogu).

- Odluka o dodeli Prvomajske nagrade Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, u 2010. godini, o datumu dodele 41. Prvomajske nagrade i o novčanom iznosu Nagrade za dobitnike – pojedince


bottom