top
Please update your Flash Player to view content.

Dana 03. marta 2010. godine, održana je 01. sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Na sednici je doneta Odluka o broju i strukturi članova Predsedništva Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština kao samostalnog izvršno-operativnog organa Gradskog veća: - imenovani su članovi Predsedništva – predsednika Gradskih odbora sindikata na stalni rad u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Izvršen je izbor: članova 20-te Konferencije SSS Vojvodine, člana Nadzornog odbora SSS Vojvodine, članova Veća SSS Vojvodine, delegata XIV Kongresa SSS Srbije i člana Veća SSS Srbije. Doneta je Odluka o imenovanju Nade Vidović, za sekretara Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, za mandatni period 2010.-2015. godina.

Isto tako, u okviru tekućih pitanja, najavljeno je da će se 12. marta 2010. godine održati tradicionalna Prezentacija ponuda rehabilitacionih centara i banja, i utvrđena obaveza svih predsednika granskih sindikata da obezbede adekvatnu propraćenost Prezentacije ukazivanjem predsednicima sindikalnih na važnost prisustva.


bottom