top
Please update your Flash Player to view content.
Četvrta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 18. septembra 2015. godine. Gradsko veće je, verifikovalo izbor v.d. predsednika Sekcije mladih do povratka izabrane predsednice, za mandatni period 2015-2020. godine, sa porodiljskog odsustva. Razmatrana je Analiza sindikalnog organizovanja zaposlenih koji nisu članovi SSS grada Novog Sada i opština. S tim u vezi, upućen je zahtev Veću SSS Srbije da insistira kod nadležnih državnih organa na stvaranju adekvatnog mehanizma kažnjavanja poslodavaca koji sprečavaju zaposlene da se sindikalno organizuju. Utvrđena je obaveza svih predsednika granskih sindikata i članova Gradskog veća da rade na omasovljenju sindikalnog članstva. Razmatrani su i usvojeni izveštaji grupacijskih sindikata u sastavu SSS grada Novog Sada i opština. Gradsko veće je prihvatilo zaključke Veća SSS Vojvodine a u vezi stanja u Organizaciji u celini.
Prihvaćena je informacija a u vezi Fondacije solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika, uz preporuku da se predsednici granskih sindikata angažuju na obaveštavanju i upoznavanju sindikalnih organizacija sa radom Fondacije i mogućnostima koje im se pružaju uključivanjem u Fondaciju.
Preporučeno je predsednicima Gradskih odbora sindikata da izaberu predstavnicu granskog sindikata u Sekciju žena Gradskog veća, radi intenziviranja rada Sekcije žena Gradskog veća.
Veće SSS grada Novog Sada i opština je nakon razmatranja informacije a u vezi visine minimalne cene rada po radnom času, od 121,00 dinara neto, za period januar – decembar 2016. godine konstatovalo da Vlada R Srbije pri utvrđivanju minimalne cene rada za narednu kalendarsku godinu nije ispoštovala čl. 112. tačku 3. Zakona o radu, odnosno nije uzela u obzir egzistencijalne i socijalne potrebe zaposlenog i njegove porodice izražene kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanje potrošačkih cena, stopu rasta bruto društvenog proizvoda, kretanje produktivnosti i kretanje prosečne zarade u Republici. Gradsko veće konstatuje da nedavno objavljena Odluka o visini minimalne cene rada ne sadrži obrazloženje, iako Vladu R Srbije na to Zakon o radu (u čl 112. tačka 4.) obavezuje. S tim u vezi, predloženo je Veću SSS Srbije da upotrebi sva legitimna sredstava , uključujući i obraćanje Ustavnom sudu R Srbije, radi ocene ustavnosti novoutvrđene visine minimalne cene rada, od 121,00 dinara neto, po radnom času, za period januar – decembar 2016. godine.

bottom